Główna \ Bociania łąka \

Jak szkoły realizują projekt Bociania łąka?

Uczniowie Gimnazjum nr 1 w Rumii wykonują pomiary pH gleby

W ramach projektu "Bociania łąka" uczniowie pod kierunkiem nauczyciela prowadzą obserwacje i opiekują się wybranym żerowiskiem bocianów w swojej okolicy. Po wytypowaniu takiego terenu, ustaleniu jego granic i zlokalizowaniu na mapie, oraz po uzyskaniu zgody ze strony właściciela gruntu, młodzi ludzie rozpoczynają systematyczne kontrole.

Opieka nad "bocianią łąką" przybiera często formę konkretnych działań ochronnych:

Uczennice Zespołu Szkół  nr 1 w Nowym Miasteczku podczas kontroli "bocianiej łąki"

Zakres prowadzonych badań, częstotliwość kontroli i rodzaj podejmowanych działań zależą od lokalnych warunków, dostępności pomocy, wieku, możliwości i zaangażowania uczniów. W roku 2003 projekt realizowało blisko 1000 szkół. Liczba żerowisk bocianich skontrolowanych przez uczniów w roku 2003 wynosiła 1950.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Lidzbarku Welskim obserwują nory i korytarze nornika zwyczajnego

W oparciu o projekt powstaje w Polsce sieć "bocianich łąk", objętych stałą opieką uczniów. Analiza nadsyłanych przez szkoły raportów o stanie tych terenów pozwala oceniać zmiany i zagrożenia środowisk podmokłych na terenach rolniczych w skali kraju. W efekcie realizacji projektu wzrasta wiedza przyrodnicza uczniów i nauczycieli, coraz więcej osób próbuje podejmować konkretne działania na rzecz ochrony obszarów podmokłych w swojej okolicy, a dzięki zaangażowaniu szkół i nagłośnieniu efektów ich pracy zwiększa się zainteresowanie lokalnych społeczności terenami bocianich żerowisk i świadomość potrzeby ich zachowania.