tylko jedna ziemia

Napisz do nas napisz do nas


Zasoby www, które polecamy

Polskie

Obcojęzyczne

 • Education For Sustainable Future
  http://csf.concord.org/esf/
  Strona dotyczy projektu Edukacja dla Zrównoważonej Przyszłości, który w Stanach Zjednoczonych rozwija i rozpowszechnia zasoby edukacyjne oparte na technologii: kursy online, programy nauczania, scenariusze zajęć, narzędzia.
 • Learning For A Sustainable Future
  http://www.schoolnet.ca/learning/
  Kanadyjska organizacja pozarządowa, która skupia edukatorów z całego kraju w celu wprowadzania pojęć i zasad rozwoju zrównoważonego w szkolne programy nauczania. Sprawdź listę linków nt. rozwoju zrównoważonego, programy nauczania i aktywności online, wskazówki pedagogiczne, zasoby (http://www.schoolnet.ca/learning/teacher/index_en.html).
 • World Bank Institute's Development Education Program
  http://www.worldbank.org/depweb/english/index.htm
  Program edukacyjny: wprowadzenie rozwoju zrównoważonego w szkolne programy nauczania.
 • WWF-UK: Education And Community
  http://www.wwf-uk.org/education/index.htm
  Program istniejący od 15 lat, który zachęca do uczenia edukacji środowiskowej poprzez szkolne programy nauczania oraz edukację nieformalną: grupy społeczne, lokalne przedsiębiorstwa, edukację w domu. Celem programu jest umożliwienie przyszłym pokoleniom podejmowanie osobistych wyborów dot. kwestii środowiskowych i trafnych decyzji, które będą miały wpływ na nasze środowisko lokalnie i globalnie.
 • Teaching And Learning For A Sustainable Future
  http://www4.gu.edu.au/ext/unesco/index.htm
  Strona UNESCO, na której można znaleźć materiały dotyczące zrównoważonego rozwoju, społeczeństwa, ekonomii, rolnictwa, itd.
 • Education For Sustainalbe Development
  http://www/esdtoolkit.org
  Zawiera materiały dotyczące edukacji dla zrównoważonej przyszłości, krótkie spojrzenie na rozdział 36 Agendy 21 dot. edukacji i świadomości oraz kilka aktywności do wykorzystania przez nauczycieli, uczniów, społeczności.
 • Second Nature
  http://www.secondnature.org
  Pozarządowa organizacja, która pomaga wyższym uczelniom stworzyć podłoże do nauczania o środowisku zrównoważonym. Informuje i angażuje obywateli w procesy rozwiązywania problemów, podejmowanie działań indywidualnych i grupowych. Skupia się na uczelniach wyższych, ponieważ one kształcą przyszłych nauczycieli, liderów, menedżerów, polityków i innych.
 • Sustainable Measures
  http://www.sustainablemeasures.com
  Strona, gdzie można znaleźć wskaźniki, cechy charakterystyczne i inne dotyczące społeczności zrównoważonej.
 • The International Institute Of Sustainable Development
  http://www.iisd.org
  Instytut promuje polityczne rekomendacje dotyczące międzynarodowego handlu i inwestycji, instrumentów ekonomicznych, zmian klimatycznych, wskaźników i zarządzania zasobami przyrody, które wpływają na rozwój zrównoważony.
 • Strony dotyczące wskaźników
  http://iisd1.iisd.ca/measure/default.htm
  http://iisd1.iisd.ca/measure/compindex.asp
  http://iisd1.iisd.ca/measure/fags.htm
 • The Introduction To Sustainable Development
  http://sdgateway.net/introsd/
  Strona wyjaśnia zagadnienie rozwoju zrównoważonego - czym jest i dlaczego jest taki ważny.
 • Isaak Walton League Of America - Sustainability Education Project
  http://www.iwla.org/sep/index.html
  Próbka programu nauczania dotycząca społeczności zrównoważonej - wykorzystanie wskaźników.
 • ECOLOGICAL FOOTPRINT - ekologiczny odcisk stopy
  http://csf.concord.org/esf/
  http://www/rprogress.org/resources/resources.html
  http://www.lead.org/leadnet/footprint/intro.htm
  http://www.ecovoyageurs.com/
  http://www.newroadmap.org/resource
  http://www/seri.de/engstart.htm
 • Sustainable Europe
  http://www.seri.de/eid/forum/
  Strona The Sustainable Europe Research Institute, który bada opcje zrównoważonego rozwoju społeczeństw europejskich. Metodologia oparta jest na wcześniejszych działaniach Przyjaciół Ziemi. Instytut dąży do rozwijania pojęcia powierzchni środowiskowej i pokazuje sposoby stopniowego zmniejszania materialnego przerobu nowoczesnych przemysłowych społeczeństw.
 • European Commision: Education
  http://europa.eu.int/comm/education/index_en.html
 • European Commision: Environment: Environmental Education And Training
  http://europa.eu.int/comm/environment/eet/
 • Projects Using Information And Communication Technology (PICT)
  http://www.europict.org
  PICT obejmuje szkoły z Wielkiej Brytanii, Irlandii, Francji, Holandii, Litwy, Słowacji zaangażowane w Europejski Projekt Edukacyjny, każda szkoła musi mieć minimum dwóch partnerów z innych krajów europejskich. Szkoły zaangażowane w projekt aktywnie wykorzystują technologie informacyjne i komunikacyjne.