tylko jedna ziemia

Napisz do nas napisz do nas

Książki, które polecamy:

 • Al. Gore: Ziemia na krawędzi, Wyd. Ethos, 1996
 • Brown L., Flavin Ch., Postel S.: Na ratunek Ziemi. Jak budować gospodarkę światową w duchu ekorozwoju, WSiP, Warszawa, 1994
 • Dobrzański G., Dobrzańska B., Kiełczewski D.: Ochrona środowiska przyrodniczego, Wyd. Ekonomia i Środowisko, 1997
 • Dokumenty końcowe Konferencji Narodów Zjednoczonych "Środowisko i Rozwój", Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa, 1998
 • Kalinowska A.: Ekologia - wybór przyszłości, Editions - Spotkania, 1994
 • Keating M.: Globalny Program działań, Center for Our Common Future, 1993
 • Kozłowski S.: Ekorozwój - wyzwanie XXI wieku, PWN, Warszawa, 2000
 • Lenart W., Kafel K. (red.): Którędy po Ziemi?, KCEE, Warszawa, 1993
 • Lenart W., Kafel K. (red.): Rozwój zrównoważony w edukacji szkolnej. Jak nauczać zgodnie z ideami Szczytu Ziemi, WsiP, Warszawa, 1996
 • Misja ratowania planety Ziemia - młodzieżowa Agenda 21, Polski Klub Ekologiczny, Kraków 1996
 • Stan środowiska w Polsce. Raport PIOŚ, Warszawa 1999
 • Umiński T.: Ekologia-środowisko-przyroda, WSiP, Warszawa, 1996
 • Umiński T.: Życie naszej Ziemi, WSiP, Warszawa, 1998
 • Zaopiekujmy się Ziemią. Atlas młodego czytelnika Gai, Wyd. "Bis", Warszawa, 1998