tylko jedna ziemia

Napisz do nas napisz do nas

Projekt Partnerzy w edukacji

Partnerzy w Edukacji - projekt polsko-węgiersko-amerykański powstał w odpowiedzi na rosnącą potrzebę edukowania zgodnie z ideą rozwoju zrównoważonego.

Cele Projektu obejmują:

  • promocję pojęć edukacji dla zrównoważonego rozwoju w polityce edukacyjnej i w reformie na Węgrzech i w Polsce;
  • rozwój programów nauczania i narzędzi, które będą łączyć kwestie środowiskowe, ekonomiczne i społeczne, a ich adresatem ma być nauczyciel;
  • stworzenie zespołów trenerskich - edukatorów, kontynuujących prowadzenie szkoleń w krajach partnerskich oraz regionalnie na temat edukacji w kierunku rozwoju zrównoważonego;
  • rozszerzenie regionalnych i międzynarodowych powiązań w obrębie rosnącej sieci zajmujących się zagadnieniem edukacji dla rozwoju zrównoważonego.

Partnerzy:

Uczestnikami Projektu są nauczyciele, trenerzy, metodycy, przedstawiciele pozarządowych organizacji, instytucji edukacyjnych, pracujący nad stworzeniem materiałów edukacyjnych, które zostaną następnie przetestowane w lokalnych społecznościach.

Działania Projektu obejmują między innymi kursy online /poprzez internet/, w których uczestniczą edukatorzy z całego świata interesujący się tego rodzaju edukacją. Rezultatem ma być Poradnik, który krok po kroku wprowadzi czytelnika w edukację dla zrównoważonego rozwoju.

Pojęcie edukacji dla zrównoważonego rozwoju pojawiło się w ostatnich latach koncentrując się przede wszystkim na ukształtowaniu umiejętności i postaw ludzi, dostarczeniu im wiedzy, zdobyciu przez nich świadomości etycznej wartości oraz wzorów zachowań zgodnych z trwałym zrównoważonym rozwojem i niezbędnych do efektywnego udziału społeczeństwa w procesie podejmowania decyzji.

Obecna reforma edukacji oraz Narodowe Strategie Edukacji Ekologicznej w Polsce i na Węgrzech zaproponowały możliwość przyłączenia się do dyskusji na temat rozwoju zrównoważonego w edukacji. Mamy nadzieję, że Projekt Partnerzy w Edukacji dostarczy nauczycielom, edukatorom i zainteresowanym tym zagadnieniem, innowacyjnych narzędzi i rozwinie kreatywne podejścia do rozwoju tych umiejętności.

Nasza witryna: www.eko.org.pl/rceeplock