tylko jedna ziemia

Napisz do nas napisz do nas

Tworzymy powiązania

To ćwiczenie pozwoli wam zbadać powiązania między wieloma głównymi społecznymi, ekonomicznymi i środowiskowymi problemami, które dotykają ludzi na całym świecie. Niektóre z tych globalnych kwestii zawarliśmy w poniższym diagramie.

Wydrukuj kopię diagramu. diagram Stwórz powiązania:

 • Wydrukuj diagram.
 • Ten diagram identyfikuje główne kwestie globalne. Na swojej kopii narysuj linię pomiędzy dwoma kwestiami, które uważasz, że są ze sobą powiązane. Spróbuj podać konkretny przykład na potwierdzenie tego powiązania.
 • Teraz rozpoczynając od drugiej kwestii, którą rozpoznałeś, narysuj linię do następnej, która według ciebie może łączyć się z tą wcześniejszą. Jeszcze raz podaj konkretny przykład na potwierdzenie tego związku.
 • Te czynności powinieneś powtarzać do czasu, aż wyczerpiesz wszystkie możliwości powiązań między tymi kwestiami.
 • Przeanalizuj wzory powiązań i odpowiedz na następujące pytania:
  • ile powiązań udało ci się stworzyć?
  • czy według ciebie niektóre z nich są ważniejsze od innych? Jeżeli tak, to które i dlaczego?
  • czego nauczyłeś się wykonując to ćwiczenie?