tylko jedna ziemia

Napisz do nas napisz do nas


Geneza pojęcia w pigułce

  • pojęcie "rozwój zrównoważony" po raz pierwszy pojawia się 5 lipca 1972 roku w Sztokholmie - na Konferencja poświeconej Środowisku Człowieka - delegaci ze 113 krajów debatują nad przyszłością świata. Rezultatem jest sztokholmski plan działania, który zapoczątkował międzynarodową współpracę na rzecz ochrony środowiska. Powstaje Komisja Ochrony Środowiska ONZ.
  • w roku 1987 - Światowa Komisja ds. Środowiska i Rozwoju ONZ ogłasza znamienny Raport Brundtland: "Nasza Wspólna Przyszłość", który przedstawia politykę harmonijnego wzrostu , wzrostu zrównoważonego (ang. sustainable development). Raport nazwano tak od nazwiska przewodniczącej Komisji, Gro Harlem Brundtland.
  • w maju 1990 r. w Bergen na konferencji państw członkowskich Europejskiej Komisji Ekonomicznej ONZ przyjęto zasady trwałego zrównoważonego rozwoju jako wytyczne dla Europy.
  • w listopadzie 1990 r. w Polsce, Rada Ministrów przyjęła Politykę Ekologiczną Państwa.
  • w maju 1991 r. powyższy dokument został zatwierdzony przez polski parlament jako wytyczna do działań programowych związanych z rekonstrukcją gospodarki i ochroną środowiska. Dokument ten deklaruje odejście od tradycyjnej, wąsko rozumianej ochrony środowiska na rzecz ekorozwoju.
  • 3-14 czerwca 1992r. - Szczyt Ziemi, światowa konferencja Narodów Zjednoczonych w Rio de Janeiro. Reprezentanci 179 krajów podpisują Deklarację z Rio, oraz formułują Agendę 21 - Globalny Program Działań z myślą o XXI wieku.
  • w 1999 roku cele i priorytety dla realizatorów działań edukacyjnych w Polsce wyznacza Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej - przez edukację do zrównoważonego rozwoju. http://www.mos.gov.pl/mos/publikac/Raporty_opracowania/strategia_pol.pdf
  • w czerwcu 2000 roku w Polsce przyjęto II Politykę Ekologiczną Państwa.
  • 2001: