tylko jedna ziemia

Napisz do nas napisz do nas


Czym jest rozwój zrównoważony?

Na dzień dzisiejszy istnieje wiele definicji rozwoju zrównoważonego i wciąż powstają nowe. Ważnym podkreślenia jest to, że definicja rozwoju zrównoważonego nie jest ujęta w sztywne ramy, nie jest określona do końca - jest otwarta, jest pojęciem wciąż ewaluującym, tak jak zmienia się świat tak i ono się zmienia.

Poniżej przedstawiamy kilka wybranych definicji:

"Ekorozwój to kreowanie rozwoju bez destrukcji zasobów przyrody".
(prof. Stefan Kozłowski)

Czytamy - Bóg tak umiłował świat...
A więc nie tylko ludzi
Ale i pliszkę
Odymianą pszczołę
Jeża eleganta wprost spod igły
Nawet muła ni to ni owo
Bo ani to koń, ani osioł
(żal, że go człowiek stwarzał
żyje jak kawaler, co się nie rozmnaża)
gruszę, co kwitnie zaraz przed jabłonią
liście konwalii prawie bez ogonka
cielę, co za matką się wlecze
a my tak czulimy się do Boga
jakby On miał tylko nas kochać na tym świecie.

(ks. Jan Twardowski)

"Wskazówki dla oszczędnych:

Zdrowie oszczędzaj i czas,
Prąd i wodę i gaz,
nerwy, wątrobę i płuca,
Niczego nie wyrzucaj!
Z czegoś wyrosła - podłuż,
Co oszczędziłaś - odłóż,
Uczucia oszczędzaj cudze,
Sobie oszczędzaj złudzeń,
I tak z wszystkiego po trochu
Oszczędzisz - nie na samochód
Być może, ale by życie
pędzić miło i przyzwoicie".
(Andrzej Nowicki)

"....... podporządkowanie potrzeb i aspiracji społeczeństwa i państwa możliwościom jakie daje środowisko"

(R. Olaczek, Słownik szkolny- ochrona przyrody i środowiska, WSiP, W-wa 1999)

"Rozwój zrównoważony to taki rozwój, który zaspokaja potrzeby obecnego pokolenia bez pozbawiania możliwości przyszłych pokoleń do zaspokojenia ich potrzeb"

(Komisja Brundtland)