Ostoje NATURA 2000 w Województwie Dolnośląskim
Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju
Aktualizowano: 2.06.2005 r.