26.stycznia EKO-UNIA wspólnie z HEAL Polska zorganizowała w centrum Łodzi konferencję o wpływie na środowisko kontynuacji wydobycie węgla brunatnego w woj łodzkim. Pokazano min potencjalny wpływ planowanej najglębszej odkrywki Szczerców w Polsce na wody podziemne i powierzchniowe. Nie wykluczono możliwości wyschnięcia Warty na pewnym odcinku na podobieństwo Noteci, która wysycha na 30 km na skutek leja depresyjnego odkrywek węgla brunatnego w Wielkopolsce. Sporą cześć dyskusji poświęcono jakości powietrza oraz nakładaniu się niskiej emisji z emisją (wysoką) z kominów elektrowni spalających węgiel.
Gospodarcze i społeczne znaczenie planowanej eksploatacji węgla brunatnego w Złoczewie (...)
dr Michał Wilczyński niezależny ekspert
Wpływ wysokiej i niskiej emisji na zdrowie
Weronika Michalak HEAL Polska
Wpływ na wody podziemne i powierzchniowe projektowanej kopalni odkrywkowej węgla brunatnego eksploatującej złoże Złoczew
dr Sylwester Kraśnicki, EKO-UNIA
Informacje w TV Łódz o konferencji
Miejska polityka energetyczna
Miejska polityka energetyczna