Prawo: wzory wniosków

Wniosek o dopuszczenie do postępowania | OGÓLNY

01 października 2015 min
(galeria fotografii)

 

Miejscowość, data

Nazwa i adres organu

 

 

WNIOSEK

o dopuszczenie do postępowania administracyjnego na prawach strony

 

Zgodnie z art. 31 KPA (nazwa fundacji, stowarzyszenia) zgłasza żądanie o dopuszczenie do postępowania na prawach strony i zawiadomienia jej o każdym toczącym się postępowaniu administracyjnym (opisać postępowanie).

 

Uzasadnienie

Należy merytorycznie uzasadnić dlaczego zależy nam na byciu stroną w postępowaniu.

 

Zgodność celów statutowych organizacji z przedmiotem postępowania

Należy zgodnie ze statutem wypisać cele adekwatne do toczącego się postępowania administracyjnego.

Wyciąg z KRS do pobrania: https://ems.ms.gov.pl/krs/danepodmiotu

 

Podpis

 

tytul: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej | OGÓLNYtytul: Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku | OGÓLNYtytul: Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku | NA MIEJSCUtytul: Wniosek o dopuszczenie do postępowania | USUNIĘCIE DRZEWtytul: Wniosek o udostępnienie zezwolenia na usunięcie drzew | z KOMENTARZEM
view_list  inne artykuły z tematu Prawo: wzory wniosków:
pokaż więcej touch_app
Wniosek o dopuszczenie do postępowania | OGÓLNY
Prawo: wzory wniosków

Wniosek o dopuszczenie do postępowania | OGÓLNY

01 października 2015 min
(galeria fotografii)

 

Miejscowość, data

Nazwa i adres organu

 

 

WNIOSEK

o dopuszczenie do postępowania administracyjnego na prawach strony

 

Zgodnie z art. 31 KPA (nazwa fundacji, stowarzyszenia) zgłasza żądanie o dopuszczenie do postępowania na prawach strony i zawiadomienia jej o każdym toczącym się postępowaniu administracyjnym (opisać postępowanie).

 

Uzasadnienie

Należy merytorycznie uzasadnić dlaczego zależy nam na byciu stroną w postępowaniu.

 

Zgodność celów statutowych organizacji z przedmiotem postępowania

Należy zgodnie ze statutem wypisać cele adekwatne do toczącego się postępowania administracyjnego.

Wyciąg z KRS do pobrania: https://ems.ms.gov.pl/krs/danepodmiotu

 

Podpis

 

tytul: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej | OGÓLNYtytul: Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku | OGÓLNYtytul: Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku | NA MIEJSCUtytul: Wniosek o dopuszczenie do postępowania | USUNIĘCIE DRZEWtytul: Wniosek o udostępnienie zezwolenia na usunięcie drzew | z KOMENTARZEM
view_list  inne artykuły z tematu Prawo: wzory wniosków:
pokaż więcej touch_app
link terra
Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.