Atom

Obywatel Na Straży Drzew

09 lutego 2017 min
(galeria fotografii)

Projekt realizowany był w okresie: marzec 2016 – listopad 2017 i dotyczył społecznego monitoringu wykorzystania Budżetu Obywatelskiego do zazieleniania miast, a także wpływu obywateli na jego kształt.

Projekt dotyczył drzew i zmiany w podejściu do ich ochrony w dużych miastach Polski poprzez społeczny monitoring wykorzystania Budżetu Obywatelskiego i realny wpływ obywateli na jego kształt. Drzewa są ważne, gdyż oczyszczają powietrze, poprawiają klimat, zmniejszają hałas i stres życia, wpływają na jakość życia i wzrost ceny nieruchomości, służą przyrodzie. Za ochronę przyrody w tym zakresie odpowiedzialne są władze gminne, ale w dużych miastach obserwujemy intensywny proces rugowania drzew. Z naszych doświadczeń strażniczych wynika, że w dużych miastach drzewa są masowo wycinane. Stąd potrzeba skuteczniejszych mechanizmów tworzenia nowych zadrzewień oraz większego zaangażowania obywateli w ten proces i jego kontrolę.

Jednocześnie widać coraz większy ruch społeczny mający na celu ochronę drzew. Przejawia się on w coraz większym wykorzystaniu mechanizmu Budżetu Obywatelskiego, gdzie aktywni obywatele mogą realizować „zielone projekty” i oddziaływać w ten sposób na politykę miasta.

Niniejszy projekt ma na celu monitoring standardów BO w 18 miastach wojewódzkich w Polsce oraz wypracowanie i wdrożenie dobrych praktyk w tym zakresie, a także promocję Budżetu Obywatelskiego jako mechanizmu zazieleniania miast.

W ramach projektu zrealizowano:

Monitoring Budżetu Obywatelskiego obejmuje dwa badania:

  • Badanie 1. Monitoring procedury naboru i oceny Budżetu Obywatelskiego w 16 miastach wojewódzkich Polski dla 2015 roku w celu wypracowania dobrych praktyk w tym zakresie i promowania wysokich standardów.
  • Badanie 2. Monitoring wykorzystania Budżetu Obywatelskiego do realizacji projektów zwiększających ilość zieleni w miastach dla 2015 roku.

Oba badania zostały podsumowane i wydane w postaci raportu, który przekazany do wszystkich zainteresowanych: władz miast wojewódzkich oraz aktywistów i organizacji włączonych w proces monitoring, a także władzom samorządowym innych miast, organom nadzorczym i kontrolnym, a także zainteresowanym podmiotom administracji publicznej.

Opieka obywatelska – kompleksowe szkolenia dla liderów i aktywistów w Polsce

Kompleksowe szkolenia objęły zarówno spotkania dwudniowe, każde dla grupy ok. 15 osób, ale też spotkania jednodnioew. Zorganizowane w kilku miastach Polski (Wrocław, Opole, Katowice, Warszawa) w cylku związanycm ze składaniem wniosków do Budżetu Obywatelskiego. 

Szkolenia kierowane były przede wszystkim do działaczy lokalnych, aktywistów, przedstawicieli społeczności lokalnych korzystających (chcących korzystać)  z mechanizmu jakim jest budżet obywatelski, ale też przedstawicieli samorządów lokalnych, która chciałyby budżety obywatelskie realizować. Jego tematyka skupiłą się na następujących zagadnieniach:

  • Rola BUDŻETÓW OBWATELSKICH w miastach (ze szczególnym uwzględnieniem aspektu rozwoju zieleni) - realia BO jako mechanizmu partycypacji. Jak usprawnić budżety obywatelskie? WYPRACOWANIE REKOMENDACJI do budżetów obywatelskich.
  • PLANOWANIE I PRZYGOTOWANIE PROJEKTÓW obywatelskich: identyfikacja celu, działania, od pomysłu do realizacji, jak skutecznie promować i wygrać, jak zaangażować innych?

Podczas szkolenia zaprosimy uczestników zarówno na wykłady i prezentacje merytoryczne, jak i do aktywnego udziału w zajęciach warsztatowych zwiększających umiejętności z zakresu podstaw komunikacji społecznej, aktywizowania mieszkańców, umiejętności przygotowania, prowadzenia projektów i kampanii.

Rozpowszechnianie dobrych praktyk i inspirowanie.

Konferencja podsumowująca wyniki monitoringu miała miejsce we Wrocławiu w dniach 27-28 w ramach Forum Przyjaciół Drzew. Uczesniczyli w niej aktywiści, przedstawiciele NGO i samorządów. W sumie ponad 120 osób z całej Polski. Na konferencji zaprezentowano raport.

Promocja działań realizowana była poprzez stronę www oraz poprzez profil na serwisie społecznościowym - zarówno Funadacji EkoRozwoju jak i Drogi dla Natury.

Projekt realizowany był w latach 2016-2017. Dofinansowany przez Ministarstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

tytul: nasze projektytytul: Na Straży Drzewtytul: Na Straży Drzew - ogólnopolski społeczny monitoring standardów zarządzania drzewami w stolicach województwtytul: STRAŻNICY NATURY - obywatelski monitoring działań administracji publicznej w ochronie przyrodytytul: Strażnicy Natury – monitoring naruszeń przyrodniczych stanu siedlisk i gatunków
view_list  inne artykuły z tematu Atom:
mh

monitoring.php: nasze projekty

Fundacja EkoRozwoju zajmuje się od początku powstania projektami dotyczącymi ochrony przyrody. Od wielu lat zwracamy uwagę na oprzyrządowanie prawne, które umożliwia społecznościom lokanym, oraz organizacjom pozarządowym skuteczne działanie na rzecz ochrony przyrody. Takie prawo w Polsce powstało. Z inicjatywy własnej oraz na skutek legislacji zwiazanej z dostosowaniem prawa krajowego do przepisów Unii Europejskiej.

mh

monitoring.php: STRAŻNICY NATURY - obywatelski monitoring działań administracji publicznej w ochronie przyrody

Projekt zwiększa aktywność obywateli i lokalnych NGO w monitorowaniu administracji w zakresie ochrony przyrody. Działania koncentrują się na zwiększeniu dostępności do informacji publicznej DIP, kontroli przestrzegania przez administrację publiczną i inwestorów przepisów ochrony przyrody w procesie inwestycyjnym, a także angażowaniu obywateli w czynny udział w toczących się postępowaniach oraz zwiększeniu umiejętności NGO i aktywistów przyrody w tym zakresie

mh

monitoring.php: Strażnicy Natury – monitoring naruszeń przyrodniczych stanu siedlisk i gatunków

Projekt realizowany w latach 2009-2010 angażował organizacje pozarządowe i wolontariuszy w społeczny monitoring naruszeń prawa poprzez zniszczenia populacji i siedlisk w nawiązaniu do zapisów Załącznika I, II i IV Dyrektywy 92/43/EEC.

mh

monitoring.php: Na Straży Drzew

Projekt dotyczy drzew i naszych obywatelskich działań dla ich ochrony. Drzewa są ważne - w miastach oczyszczają powietrze, poprawiają klimat, zmniejszają hałas i stres życia...
Termin realizacji: luty 2015 – kwiecień 2016

pokaż więcej touch_app

2018-02-20
Nowy rozdział skaryszewskich Wstępów

Dobiegła końca kolejna edycja końskiego jarmarku Wstępy organizowana w Skaryszewie (...)

2017-10-06
Kolejny karpacki wilk zabity z myśliwskiej kuli

2017-08-06
Cała prawda o barszczu Sosnowskiego.

Obywatel Na Straży Drzew
Atom

Obywatel Na Straży Drzew

09 lutego 2017 min
(galeria fotografii)

Projekt realizowany był w okresie: marzec 2016 – listopad 2017 i dotyczył społecznego monitoringu wykorzystania Budżetu Obywatelskiego do zazieleniania miast, a także wpływu obywateli na jego kształt.

Projekt dotyczył drzew i zmiany w podejściu do ich ochrony w dużych miastach Polski poprzez społeczny monitoring wykorzystania Budżetu Obywatelskiego i realny wpływ obywateli na jego kształt. Drzewa są ważne, gdyż oczyszczają powietrze, poprawiają klimat, zmniejszają hałas i stres życia, wpływają na jakość życia i wzrost ceny nieruchomości, służą przyrodzie. Za ochronę przyrody w tym zakresie odpowiedzialne są władze gminne, ale w dużych miastach obserwujemy intensywny proces rugowania drzew. Z naszych doświadczeń strażniczych wynika, że w dużych miastach drzewa są masowo wycinane. Stąd potrzeba skuteczniejszych mechanizmów tworzenia nowych zadrzewień oraz większego zaangażowania obywateli w ten proces i jego kontrolę.

Jednocześnie widać coraz większy ruch społeczny mający na celu ochronę drzew. Przejawia się on w coraz większym wykorzystaniu mechanizmu Budżetu Obywatelskiego, gdzie aktywni obywatele mogą realizować „zielone projekty” i oddziaływać w ten sposób na politykę miasta.

Niniejszy projekt ma na celu monitoring standardów BO w 18 miastach wojewódzkich w Polsce oraz wypracowanie i wdrożenie dobrych praktyk w tym zakresie, a także promocję Budżetu Obywatelskiego jako mechanizmu zazieleniania miast.

W ramach projektu zrealizowano:

Monitoring Budżetu Obywatelskiego obejmuje dwa badania:

  • Badanie 1. Monitoring procedury naboru i oceny Budżetu Obywatelskiego w 16 miastach wojewódzkich Polski dla 2015 roku w celu wypracowania dobrych praktyk w tym zakresie i promowania wysokich standardów.
  • Badanie 2. Monitoring wykorzystania Budżetu Obywatelskiego do realizacji projektów zwiększających ilość zieleni w miastach dla 2015 roku.

Oba badania zostały podsumowane i wydane w postaci raportu, który przekazany do wszystkich zainteresowanych: władz miast wojewódzkich oraz aktywistów i organizacji włączonych w proces monitoring, a także władzom samorządowym innych miast, organom nadzorczym i kontrolnym, a także zainteresowanym podmiotom administracji publicznej.

Opieka obywatelska – kompleksowe szkolenia dla liderów i aktywistów w Polsce

Kompleksowe szkolenia objęły zarówno spotkania dwudniowe, każde dla grupy ok. 15 osób, ale też spotkania jednodnioew. Zorganizowane w kilku miastach Polski (Wrocław, Opole, Katowice, Warszawa) w cylku związanycm ze składaniem wniosków do Budżetu Obywatelskiego. 

Szkolenia kierowane były przede wszystkim do działaczy lokalnych, aktywistów, przedstawicieli społeczności lokalnych korzystających (chcących korzystać)  z mechanizmu jakim jest budżet obywatelski, ale też przedstawicieli samorządów lokalnych, która chciałyby budżety obywatelskie realizować. Jego tematyka skupiłą się na następujących zagadnieniach:

  • Rola BUDŻETÓW OBWATELSKICH w miastach (ze szczególnym uwzględnieniem aspektu rozwoju zieleni) - realia BO jako mechanizmu partycypacji. Jak usprawnić budżety obywatelskie? WYPRACOWANIE REKOMENDACJI do budżetów obywatelskich.
  • PLANOWANIE I PRZYGOTOWANIE PROJEKTÓW obywatelskich: identyfikacja celu, działania, od pomysłu do realizacji, jak skutecznie promować i wygrać, jak zaangażować innych?

Podczas szkolenia zaprosimy uczestników zarówno na wykłady i prezentacje merytoryczne, jak i do aktywnego udziału w zajęciach warsztatowych zwiększających umiejętności z zakresu podstaw komunikacji społecznej, aktywizowania mieszkańców, umiejętności przygotowania, prowadzenia projektów i kampanii.

Rozpowszechnianie dobrych praktyk i inspirowanie.

Konferencja podsumowująca wyniki monitoringu miała miejsce we Wrocławiu w dniach 27-28 w ramach Forum Przyjaciół Drzew. Uczesniczyli w niej aktywiści, przedstawiciele NGO i samorządów. W sumie ponad 120 osób z całej Polski. Na konferencji zaprezentowano raport.

Promocja działań realizowana była poprzez stronę www oraz poprzez profil na serwisie społecznościowym - zarówno Funadacji EkoRozwoju jak i Drogi dla Natury.

Projekt realizowany był w latach 2016-2017. Dofinansowany przez Ministarstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

tytul: nasze projektytytul: Na Straży Drzewtytul: Na Straży Drzew - ogólnopolski społeczny monitoring standardów zarządzania drzewami w stolicach województwtytul: STRAŻNICY NATURY - obywatelski monitoring działań administracji publicznej w ochronie przyrodytytul: Strażnicy Natury – monitoring naruszeń przyrodniczych stanu siedlisk i gatunków
view_list  inne artykuły z tematu Atom:
mh

monitoring.php: nasze projekty

Fundacja EkoRozwoju zajmuje się od początku powstania projektami dotyczącymi ochrony przyrody. Od wielu lat zwracamy uwagę na oprzyrządowanie prawne, które umożliwia społecznościom lokanym, oraz organizacjom pozarządowym skuteczne działanie na rzecz ochrony przyrody. Takie prawo w Polsce powstało. Z inicjatywy własnej oraz na skutek legislacji zwiazanej z dostosowaniem prawa krajowego do przepisów Unii Europejskiej.

mh

monitoring.php: STRAŻNICY NATURY - obywatelski monitoring działań administracji publicznej w ochronie przyrody

Projekt zwiększa aktywność obywateli i lokalnych NGO w monitorowaniu administracji w zakresie ochrony przyrody. Działania koncentrują się na zwiększeniu dostępności do informacji publicznej DIP, kontroli przestrzegania przez administrację publiczną i inwestorów przepisów ochrony przyrody w procesie inwestycyjnym, a także angażowaniu obywateli w czynny udział w toczących się postępowaniach oraz zwiększeniu umiejętności NGO i aktywistów przyrody w tym zakresie

mh

monitoring.php: Strażnicy Natury – monitoring naruszeń przyrodniczych stanu siedlisk i gatunków

Projekt realizowany w latach 2009-2010 angażował organizacje pozarządowe i wolontariuszy w społeczny monitoring naruszeń prawa poprzez zniszczenia populacji i siedlisk w nawiązaniu do zapisów Załącznika I, II i IV Dyrektywy 92/43/EEC.

mh

monitoring.php: Na Straży Drzew

Projekt dotyczy drzew i naszych obywatelskich działań dla ich ochrony. Drzewa są ważne - w miastach oczyszczają powietrze, poprawiają klimat, zmniejszają hałas i stres życia...
Termin realizacji: luty 2015 – kwiecień 2016

pokaż więcej touch_app

2018-02-20
Nowy rozdział skaryszewskich Wstępów

Dobiegła końca kolejna edycja końskiego jarmarku Wstępy organizowana w Skaryszewie (...)

2017-10-06
Kolejny karpacki wilk zabity z myśliwskiej kuli

2017-08-06
Cała prawda o barszczu Sosnowskiego.

link terra
Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.