Na stronach internetowych MŚ (www.mos.gov.pl/natura2000) pojawiła się na powrót lista nowych obszarów Natura 2000 w regionie kontynentalnym, projektowanych do przesłania Komisji Europejskiej. Lista została skrócona z 126 do 98 pozycji (85 nowych obszarów i 13 rozszerzeń istniejących). Publikacja "listy 98" to element prowadzonych obecnie przez MŚ konsultacji zewnętrznych nowych obszarów. W ramach konsultacji można zgłaszać uwagi, zarówno do listy, jak i do szczegółów (granice, SDF) znajdujących się na niej obszarów (choć prawdopodobieństwo ich uwzględnienia szacujemy jako nikłe). Nadal nie wiadomo, czy i jaka lista nowych obszarów w regionie kontynentalnym zostanie zatwierdzona i przesłana Komisji Europejskiej przed Seminarium iogeograficznym, zaplanowanym na 26-28 kwietnia. Nadal nie wiadomo więc, jaka dokładnie wersja polskiej propozycji będzie podstawą dyskusji na Seminarium.


Obszary które znikły z listy, to wszystkie obszary, w których planuje się jakiekolwiek (nawet absurdalne) inwestycje hydrotechniczne. Sprzeciw wobec tych obszarów zgłosił Departament Zasobów Wodnych, mimo że kilka miesięcy temu pisemnie uzgodnił ich utworzenie. Są to następujące obszary:


Dolina Widawy - bo "ochrona przeciwpowodziowa Wrocławia"

Łęgi Odrzańskie - bo "konieczność budowy stopni wodnych i wycinania łęgów"

Grądy w dol Odry - jw.

Kargowskie Zakola Odry - jw.

Nowosolska Dolina Odry - j.w.

Biała Lądecka - bo "istnieje potrzeba zabudowy hydrotechnicznej"

Ujście Warty (mimo istnienia pilotażowego planu ochrony i mimo że już jest
obszar ptasi!) - bo "droga wodna i konieczność wykonania budowli
regulacyjnych".

Dolna Odra - jw.

Łegi Słubickie (mimo że to jest istniejący od kilku lat rezerwat
przyrody!) - bo "planowane inwestycje ochrony przeciwpowodziowej miasta
Słubice"

Dolina Ilanki - bo "planowana budowa zbiorników retencyjnych" (chodzi o
absurdalny Program Małej Retencji woj. lubuskiego, przewidujący m. in budowę
zbiornika ... w środku utworzonego 3 lata temu rezerwatu przyrody
chroniącego najcenniejsze w tej części Polski mechowiska!)

Przełom Pełcznicy pod Książem (pomimo że to rezerwat przyrody!) - bo "w tym
wąwozie jest jedyna możliwa lokalizacja na absolutnie niezbędny zbiornik
przeciwpowodziowy!"

Nieszawska Dolina Wisły - ...

Solecka Dolina Wisły ...

Dybowska Dolina Wisły ...

Ostoja w Ujściu Wisły ...

Przełom Wisły w Małopolsce (mimo istnienia pilotażowego planu ochrony)

Poleska D. Bugu ...

Dolina Pliszki - bo "planowana budowa zbiorników retencyjnych" (chodzi o
absurdalny Program Małej Retencji woj. lubuskiego, przewidujący zbiorniki
dokładnie tam, gdzie są projektowane rezerwaty!)

Dolina Rurzycy - bo "planowana budowa zbiorników retencyjnych" (cały
projektowany obszar Natura 2000 to kompleks 3 istniejących i 1
projektowanego rezerwatu przyrody, jedne z cenniejszych w Polsce NE
mechowisk, w dodatku w śródleśnej dolinie nie ma żadnych potrzeb
retencjonowania wody!!)

Dolina Radwi, Chocieli i Chotli - bo "planowana budowa zbiorników
retencyjnych" (w tych dolinach są najcenniejsze na Pomorzu łąki pełnikowe i
b. cenne mechowiska!)

Góry Bialskie i M Śnieżnika - bo "istnieje potrzeba budowy zapór
przeciwrumowiskowych, suchych zbior. przeciwpodziowych, stablizacji koryt
rzecznych, zbiorników wodnych w ramach małej retencji"

Góry i Pogórze Kaczawskie - bo "planowana jest budowa zbiornika Grobla".

Pasmo Krowiarki - bo "konieczne wprowadzenie ciężkiej zabudowy na
potokach"

Stawy Sobieszowskie - bo "przepływający przez nie potok stanowi odpływ wody
ze zbiornika Sosnówka"

Dobromierz - bo "tereny potecjalnego zagrożenia przeciwpowodziowego"

Przełom Nysy Kłodzkiej k. Morzyszowa - bo "konieczność utrzymania drożności
rzeki"

Jezioro Gopło - bo "obszar deficytu wody ..."

Lasy Żerkowsko-Czeszewskie - bo "koryto Warty".


"Lista 98" zawiera następujące obszary (* = zmiana granic "starego"
obszaru):

Kod obszaru Nazwa obszaru
PLH020006 *Karkonosze
PLH020021 Wzgórza Kiełczyńskie
PLH020033 Czarne Urwisko koło Lutyni
PLH020038 Góry Kamienne
PLH020039 Grodczyn i Homole koło Dusznik
PLH020040 Masyw Ślęży
PLH020041 Ostoja nad Baryczą
PLH020042 Ostrzyca Proboszczowicka
PLH020045 Stawy w Borowej
PLH020047 Torfowiska Gór Izerskich
PLH020049 Żwirownie w Starej Olesznej
PLH040013 Cyprianka
PLH040014 Cytadela Grudziądz
PLH060025 Dolina Sieniochy
PLH060030 Izbicki Przełom Wieprza
PLH060031 Uroczyska Lasów Janowskich
PLH060033 Dobromyśl
PLH060034 Uroczyska Puszczy Solskiej
PLH060035 Zachodniowołyńska Dolina Bugu
PLH060039 Dobużek
PLH060040 Dolina Łętowni
PLH060042 Dolina Szyszły
PLH060043 Lasy Sobiborskie
PLH060044 Niedzieliska
PLH080001 *Dolina Leniwej Obry
PLH080003 *Nietoperek
PLH080007 Buczyna Szprotawsko-Piotrowicka
PLH080008 Buczyny Łagowsko-Sulęcińskie
PLH080015 Ujście Ilanki
PLH080024 Mopkowy Tunel koło Krzystkowic
PLH100008 Dolina Środkowej Pilicy
PLH120017 *Wały
PLH120020 *Ostoje Nietoperzy okolic Bukowca
PLH140015 Pakosław
PLH140016 Dolina Dolnej Pilicy
PLH160003 Kamień Śląski
PLH160004 Ostoja Sławniowicko-Burgrabicka
PLH180006 Kołacznia
PLH180007 Rzeka San
PLH180008 Fort Salis Soglio
PLH180009 Sztolnie w Węglówce
PLH200005 Ostoja Augustowska
PLH200006 Ostoja Knyszyńska
PLH200007 Pojezierze Sejneńskie
PLH220018 *Mierzeja i Jezioro Sarbskie
PLH220021 *Piaśnickie Łąki
PLH220023 *Pobrzeże Słowińskie
PLH220032 *Zatoka Pucka i Półwysep Helski
PLH220033 Dolna Wisła
PLH220034 Jeziora Wdzydzkie
PLH220035 Jezioro Krasne
PLH220036 Dolina Łupawy
PLH220037 Dolina Stropnej
PLH220038 Dolina Wieprzy i Studnicy
PLH220039 Jeziora Lobeliowe koło Soszycy
PLH220040 Łebskie Bagna
PLH220041 Miasteckie Jeziora Lobeliowe
PLH220042 Torfowisko Pobłockie
PLH240009 Ostoja Środkowojurajska
PLH240010 Stawy Łężczok
PLH240013 Graniczny Meander Odry
PLH240015 Ostoja Olsztyńsko-Mirowska
PLH240016 Suchy Młyn
PLH260010 Lasy Suchedniowskie
PLH280009 Bieńkowo
PLH280010 Budwity
PLH280011 Gązwa
PLH280012 Ostoja Lidzbarska
PLH280014 Ostoja Welska
PLH280015 Przełomowa Dolina Rzeki Wel
PLH280016 Ostoja Borecka
PLH300004 *Dolina Noteci
PLH300014 *Zachodnie Pojezierze Krzywińskie
PLH300016 Bagno Chlebowo
PLH300018 Jezioro Brenno
PLH300019 Torfowisko Rzecińskie
PLH320016 *Słowińskie Błota
PLH320017 *Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski
PLH320018 *Ujście Odry i Zalew Szczeciński
PLH320021 Strzaliny koło Tuczna
PLH320023 Jezioro Lubie i Dolina Drawy
PLH320024 Poligon w Okonku
PLH320025 Dolina Piławy
PLH320033 Uroczyska w Lasach Stepnickich
PLH320036 Bagno i Jezioro Ciemino
PLH320038 Gogolice-Kosa
PLH320039 Jeziora Czaplineckie
PLH320040 Jezioro Bobięcińskie
PLH320041 Jezioro Bukowo
PLH320042 Jezioro Śmiadowo
PLH320043 Karsibórz Świdwiński
PLH320044 Lasy Bierzwnickie
PLH320045 Mirosławiec
PLH320046 Uroczyska Puszczy Drawskiej
PLH320047 Warnie Bagno
PLH320048 Diabelskie Pustacie
PLH990001 Ostoja na Ławicy Słupskiej
PLH990002 Ostoja na Zatoce Pomorskiej