Według informacji Gazety Wyborczej "... Na początku lutego minister skarbu wymienił sześciu z 14 członków rady EkoFunduszu, w tym współtwórcę instytucji prof. Żylicza. (...) Paweł Szałamacha, sekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu, zażądał od rady EkoFunduszu odwołania jego zarządu do 14 marca. Tłumaczy: - W tym zarządzie pięciu ludzi ma synekury. Od dwóch lat nie wypełniają planu finansowego" (więcej: http://serwisy.gazeta.pl/kraj/1,65648,3205597.html).

Informacja ta zbulwersowała środowisko przyrodników: EkoFundusz jest powszechnie uważany za bardzo dobrze działającą i wyjątkowo kompetentną fundację finansującą m. in dzialania z zakresu ochrony przyrody - jest chyba jedną z ostatnich instytucji w Polsce, której można by postawić takie zarzuty...

Klub Przyrodników skierował dziś do Przewodniczącego Rady Ekofunduszu, a także do zainteresowanych Ministrów i ambasadorów, następujące wystąpienie:

 

 

 

Świebodzin, 13 marca 2006

  

Pan Czesław Śleziak

Przewodniczący Rady EkoFunduszu

Warszawa

 

W związku ze stanowiskiem Ministerstwa Skarbu, krytycznie oceniającym działalność Fundacji EkoFundusz, uprzejmie informujemy, że nie zgadzamy się z taką oceną.

Fundacja EkoFundusz, ze środków pochodzących z ekokonwersji polskiego długu zagranicznego, od 1992 roku wsparła finansowo ponad 1100 projektów w dziedzinach ochrony przyrody, wód, klimatu oraz powietrza.

Specyfiką EkoFunduszu, na tle innych podmiotów wspierających ochronę przyrody w Polsce, jest wyjątkowa troska o wartość merytoryczną i prawidłowość formalną dofinansowywanych projektów. Działania, na które Fundacja przyznaje środki, są jasno określone, również zasady procedury  przyznawania dotacji są klarowne. Każdy projekt, przed zatwierdzaniem do finansowania jest  szczegółowo weryfikowany przez najlepszych ekspertów, pod względem zasadności ekologicznej i ekonomicznej. Następnie realizacja dotowanego projektu  podlega bieżącej, skrupulatnej kontroli merytorycznej i finansowej ze strony Fundacji.  W wyniku takiego podejścia, dotacje EkoFunduszu nie są łatwe do uzyskania (o czym dobrze wiemy z własnego doświadczenia) - ale z całą pewnością są używane w sposób właściwy i przynoszący korzyści ochronie środowiska w Polsce.

Obecna strategia działania Fundacji EkoFundusz zapewnia sprawną i efektywną realizację przedsięwzięć w ochronie środowiska. Nigdy w historii tej Fundacji nie miały miejsca sytuacje, które mogłyby podważać kompetencje merytoryczne ani uczciwość jej zarządu i pracowników. Pod tym względem EkoFundusz jest unikatem na tle innych instytucji życia publicznego w Polsce.

Ten unikatowy charakter EkoFunduszu - w naszej opinii najlepszej, najbardziej kompetentnej i najstaranniejszej spośród instytucji finansujących ochronę środowiska w Polsce - jest w dużej części zasługą prof. M. Nowickiego, kierującego Fundacją od chwili jej powstania.

W tej sytuacji ocena Ministerstwa Skarbu jest dla nas zupełnie niezrozumiała.

do wiadomości:

Pan Wojciech Jasiński, Minister Skarbu

Pan Jan Szyszko, Minister Środowiska

Panowie Ambasadorowie Krajów Donatorów