Leśny świat sprzed stu lat

Dawna szkoła leśna w GłuskuOdludne dzisiaj i zalesione tereny Puszczy Drawskiej sto lat temu miały zupełnie inny krajobraz. Prawie 40% obszaru dzisiejszych lasów zajętych było przez pola i łąki. W okolicy wypasały się stada owiec i bydła. Kilka tysięcy owiec pasiono na terenach wokół Nowej Korytnicy. Wode do nawadniania łąk nad Drawa i Płociczną prowadzono ponad 20 km długim Sicieńskim kanałem, arcydziełem XIX-wiecznej sztuki inżynierskiej. W Głusku istniał wzorcowy majątek ziemski, funkcjonowała szkoła leśna, browar i gorzelnia, a w Sitnicy - duża mleczarnia. Produkowane tu sery, znane jako Steinbuscher Kasse, podbijały rynki całych Niemiec...

Okolica naszej obecnej Stacji Terenowej na Bogdance była niemal zupełnie odlesiona. W miejscu obecnej stacji stał duży, ryglowy budynek młyna.

Tak wyglądała okolica Bogdanki 100 lat temu: [ściągnij całą mapę]

Rozmiar: 80496 bajtów

A od XIX wieku aż po 1960 rok Drawą, w dół do Noteci, płynęło drewno z Puszczy Drawskiej. Te zdjęcia wykonano w 1959 roku:

Rozmiar: 134499 bajtów Rozmiar: 134440 bajtów


Do strony głównej serwisu "Drawieński Park Narodowy"
Do strony głównej Lubuskiego Serwisu Przyrodniczego
Do strony głównej Lubuskiego Klubu Przyrodników