Bociek, biuletyn Lubuskiego Klubu Przyrodników      [LKP Home Page]
[Bociek Home Page]
[Spis treści tego nr (4/2001)]


Czy wiesz, że...
Obrączkowanie to jedna z metod pozwalających zbadać wędrówki, zwyczaje i biologię ptaków. Obrączkę zakłada się na nogę ptaka tak, aby nie przeszkadzała mu ona w locie i innych czynnościach. Dla każdego gatunku ustalona jest taka wielkość obrączki, aby nie była ani za luźna, ani zbyt ciasna. Znajduje się na niej nazwa kraju oraz numer litery i cyfry. Jeśli spotkasz lub znajdziesz ptaka z obrączką, należy zapisać jej numer i wysłać na adres Stacji Ornitologicznej w Gdańsku. Tam właśnie znajdują się informacje o wszystkich oznakowanych ptakach. W ten sposób można dowiedzieć się, gdzie i kiedy została założona obrączka. Możliwe, że był on obserwowany wcześniej - takie dane pozwalają nam ustalić, gdzie dany osobnik spędzał zimę, gdzie odbywał lęgi, jaką trasą leciał. Nie każdy jednak może zakładać obrączki należy najpierw zdać trudny egzamin, wymagający dużej wiedzy i umiejętności rozpoznawania gatunków.
Adres Stacji:
Stacja Ornitologiczna IE PAN
ul. Nadwiślańska 108
80-680 Gdańsk 40


Czy wiesz, że...
Nauka, która zajmuje się okresowością zjawisk przyrodniczych, na przykład porą kwitnienia i owocowania roślin, przylotem i odlotem ptaków, to fenologia. Wiele z tych zjawisk możemy zaobserwować w czasie spaceru i wycieczki. Kiedy zobaczymy coś po raz pierwszy w roku albo o dziwnej, nietypowej dla tego gatunku porze, warto zanotować datę. Może się przecież okazać, że to najwcześniejsza obserwacja pokrzewki od dwudziestu lat albo że nigdy przedtem nie obserwowano tak późno jemiołuszek. Wyjątkowe obserwacje przysyłajcie do Lubuskiego Klubu Przyrodników. W ten sposób można przyczynić się do dokładniejszego poznania otaczającej nas przyrody.

Konkurs
Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich. Należy odpowiedzieć na dwa pytania:
1. Która z roślin zakwita najwcześniej: leszczyna, śnieżyczka przebiśnieg czy wawrzynek wilczełyko?
2. Który z ptaków zaczyna śpiewać już w styczniu: kos, sikora modra, skowronek?
Z pewnością każdy, kto już wybrał się na wycieczkę i pilnie poszukiwał wiosny, nie będzie miał problemu z rozwiązaniem.
Odpowiedzi prosimy przesyłać na kartkach pocztowych na adres redakcji Boćka do końca lutego. Wśród prawidłowych odpowiedzi wylosujemy zwycięzcę, który otrzyma nagrodę książkową.