tytul: Strony konfliktutytul: Przyczynytytul: Przebieg wydarzeńtytul: Wykaz załączników
interwencje Liesa Energy w Ługach

Opis zdarzenia

Spór dotyczący inwestycji firmy Liesa Energy Sp.z o.o. w Ługach

opublikowano 22 stycznia 2014r.

W cichej, spokojnej miejscowości Ługi położonej w województwie lubuskim, na skraju gminy Otyń firma Liesa Energy Sp. z o.o. (założona przez międzynarodową grupę San Leon) rozpoczęła przygotowania do wydobycia ropy naftowej. Początkowo zapewniała, że ma zamiar wydobywać ją w sposób konwencjonalny. Z czasem, ku zdziwieniu mieszkańców, okazało się, że firma jest zainteresowana gazem łupkowym.

Firma ma koncesję na dwa odwierty, jeden już wykonała, lokując się na dawnych ujęciach wody pitnej (dzisiaj niestety zanieczyszczonej).
Na tym odwiercie zostały już wykonane badania i firma ogłosiła, że znalazła na tym terenie ropę naftową w łupkach.
Drugi odwiert firma planuje wykonać, lokalizując go pomiędzy miejscowościami Ługi i Czasław, gdzie do najbliższych zabudowań mieszkalnych w Ługach odległość nie przekracza 400 m. Ponadto planowany odwiert znajduje się w Obszarze Chronionego Krajobrazu i usytuowany jest na podziemnych zbiornikach wody pitnej. Mieszkańcy wyrazili kategoryczny sprzeciw dla takiej lokalizacji. Firma rozpoczęła jednak przygotowania do pracy wiertni.

W związku z tym, że Liesa Energy odmawia podjęcia rozmów na temat zmiany lokalizacji, mieszkańcy wsi Ługi powołali Komitet Protestacyjny, który w ich imieniu ma działać na rzecz zmiany lokalizacji odwiertu. Ponieważ nie było mowy o podjęciu rozmów z firmą posiadającą koncesję, Komitet wystosował protest, który podpisało 172 mieszkańców wsi.

Problem pozostaje nierozwiązany. Mieszkańcy boją się o swoje zdrowie, bezpieczeństwo, o swoje domy. Stracili już zaufanie do polityków, których wybierali w wyborach powszechnych, stracili zaufanie do instytucji państwowych. Ale działają razem, zgodnie z obowiązującym prawem.

Wydaje się, że firma San Leon nie zawsze działa zgodnie z prawem, że ma poparcie w kręgach rządowych. Mieszkańcy liczą, że w końcu zostaną zauważone problemy społeczności borykających się z zagrożeniami związanymi z takimi inwestycjami, że będzie się brało pod uwagę dobro ludzi zamieszkujących tereny, gdzie planuje się wydobycie ropy czy gazu łupkowego, że będzie się poszukiwać najrozsądniejszych rozwiązań.

Potrzebne są również odpowiednie regulacje dotyczące bezpieczeństwa, odpowiedzialności, konieczne jest wyraźne zobowiązanie właściwych instytucji państwowych do nadzoru, stworzenie instrukcji postępowania dla tych instytucji.

Wydaje się, że w tej sferze panuje największy chaos.

Instytucje, które powinny odpowiadać za nadzór takich inwestycji nie wiedzą, jak się zachować, do kogo kierować petentów.

 
ico
ico restauracje ico bieżacy artykuł
ico łowiska ico imprezy wrześniowe
ico gosp. rybackie ico imprezy pażdziernikowe

TEMATY

Substancje *** na osiedlu mieszkaniowym

2014-01-23
Strony konfliktu


2014-01-23
Przyczyny konfliktu


2014-01-23
Przebieg wydarzeń


2014-01-22
Opis zdarzenia


Spór dotyczący inwestycji firmy Liesa Energy Sp. z o. o. w Ługach

W miejscowości Ługi (lubuskie) , firma Liesa Energy Sp. z o.o. (grupa San Leon) przygotowuje się do wydobycia ropy naftowej. Ale jest zainteresowana i gazem łupkowym. Ma koncesję na dwa odwierty. Jeden wykonała na ujęciach wody pitnej zanieczyszczając je. Znalazła ropę naftową w łupkach. Drugi planuje w okolicach Ługów i Czasławia, blisko zabudowań mieszkalnych. Odwiert planuje w Obszarze Chronionego Krajobrazu, na podziemnych zbiornikach wody pitnej.  Mimo protestów przygotowuje wiertnię.

2014-01-23
Strony konfliktu


2014-01-23
Przyczyny


2014-01-23
Przebieg wydarzeń


2014-01-22
Opis zdarzenia


Demolowanie rzeki Bóbr sprzeczne z logiką i Ramową Dyrektywą Wodną

Mimo różnorodnych działań licznych organizacji ekologicznych oraz środowisk związanych z terenem, gdzie nastąpić mają prace, mimo wskazywania niegospodarności, bezsensowności obecnych planów, inwestycja już się rozpoczęła. Propozycje alternatywnych rozwiązań niedewastujących tak środowiska, angażujących znacznie mniej środków publicznych, a także lepiej rozwiązujących problem powodziowy są w dużej mierze lekceważone.

2014-01-23
Strony konfliktu


2014-01-23
Przyczyny konfliktu


2014-01-23
Przebieg wydarzeń - Wojanów


2014-01-23
Przebieg wydarzeń - Marciszów


2014-01-23
Kontekst Unijny:


Zasypywanie cennych przyrodniczo glinianek z Zachowicach

Przeprwadzana jest. „rekultywacja” terenu glinianek w Zachowicach w gminie Kąty Wrocławskie. Polega na zasypywaniu  pięknego terenu z oczkami wodnymi i światem roślin i zwierząt, na obrzeżu Parku Krajobrazowego Dolina Bystrzycy oraz obszaru Natura 2000 Przeplatki Doliny Bystrzycy. Napisy na ciężarówkach wskazują, iż gruz  i odpady służące do zasypywania cennej przyrody pochodzą z budowy  galerii Wroclavia na terenie byłego dworca autobusowego we Wrocławiu.

0000-00-00
Opis zdarzenia


imgstopka
link terra