tytul: Opis zdarzeniatytul: Strony konfliktutytul: Przyczyny konfliktutytul: Przebieg wydarzeń - Wojanówtytul: Przebieg wydarzeń - Marciszówtytul: Wykaz załaczników
interwencje Demolowanie rzeki Bóbr

Kontekst Unijny:

opublikowano 23 stycznia 2014r.

Dnia 25 kwietnia 2013r. Komisja Europejska zwraca się do Polski o przestrzeganie prawa ochrony środowiska przy opracowywaniu programu zapobiegania powodziom – etap oficjalny, przedsądowy postępowania KE, z dn. 25.04.2013r.

Dnia 21 lutego 2013r. nieprawidłowa implementacja Ramowej Dyrektywy Wodnej -  KE wnosi do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawę przeciwko Polsce w związku z nieprawidłową transpozycją RDW – na podstawie komunikatu prasowego KE z dn. 21.02.2013r.

dnia 6 czerwca 2013r. w związku z powyższymi postępowaniami prowadzonymi przeciwko Polsce oraz argumentami ujętymi w powyższym opisie, została wniesionaskarga do KE przez sprzeciwiające się pracom na rzece Bóbr grupy społeczne [Zał. 25 KE – Wojanów]

TEMATY

Substancje *** na osiedlu mieszkaniowym

2014-01-23
Strony konfliktu


2014-01-23
Przyczyny konfliktu


2014-01-23
Przebieg wydarzeń


2014-01-22
Opis zdarzenia


Spór dotyczący inwestycji firmy Liesa Energy Sp. z o. o. w Ługach

W miejscowości Ługi (lubuskie) , firma Liesa Energy Sp. z o.o. (grupa San Leon) przygotowuje się do wydobycia ropy naftowej. Ale jest zainteresowana i gazem łupkowym. Ma koncesję na dwa odwierty. Jeden wykonała na ujęciach wody pitnej zanieczyszczając je. Znalazła ropę naftową w łupkach. Drugi planuje w okolicach Ługów i Czasławia, blisko zabudowań mieszkalnych. Odwiert planuje w Obszarze Chronionego Krajobrazu, na podziemnych zbiornikach wody pitnej.  Mimo protestów przygotowuje wiertnię.

2014-01-23
Strony konfliktu


2014-01-23
Przyczyny


2014-01-23
Przebieg wydarzeń


2014-01-22
Opis zdarzenia


Demolowanie rzeki Bóbr sprzeczne z logiką i Ramową Dyrektywą Wodną

Mimo różnorodnych działań licznych organizacji ekologicznych oraz środowisk związanych z terenem, gdzie nastąpić mają prace, mimo wskazywania niegospodarności, bezsensowności obecnych planów, inwestycja już się rozpoczęła. Propozycje alternatywnych rozwiązań niedewastujących tak środowiska, angażujących znacznie mniej środków publicznych, a także lepiej rozwiązujących problem powodziowy są w dużej mierze lekceważone.

2014-01-23
Strony konfliktu


2014-01-23
Przyczyny konfliktu


2014-01-23
Przebieg wydarzeń - Wojanów


2014-01-23
Przebieg wydarzeń - Marciszów


2014-01-23
Kontekst Unijny:


Zasypywanie cennych przyrodniczo glinianek z Zachowicach

Przeprwadzana jest. „rekultywacja” terenu glinianek w Zachowicach w gminie Kąty Wrocławskie. Polega na zasypywaniu  pięknego terenu z oczkami wodnymi i światem roślin i zwierząt, na obrzeżu Parku Krajobrazowego Dolina Bystrzycy oraz obszaru Natura 2000 Przeplatki Doliny Bystrzycy. Napisy na ciężarówkach wskazują, iż gruz  i odpady służące do zasypywania cennej przyrody pochodzą z budowy  galerii Wroclavia na terenie byłego dworca autobusowego we Wrocławiu.

0000-00-00
Opis zdarzenia


imgstopka
link terra