tytul: Opis zdarzeniatytul: Przyczyny konfliktutytul: Przebieg wydarzeń - Wojanówtytul: Przebieg wydarzeń - Marciszówtytul: Kontekst Unijny:tytul: Wykaz załaczników
interwencje Demolowanie rzeki Bóbr

Strony konfliktu

opublikowano 23 stycznia 2014r.

Popierające aktualne projekty:

  • - Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3378800, faks 071 3285048
  • - Ministerstwo Środowiska
  • - Wykonawca (rz. Bóbr w  km 220+400 – 227+400 w m. Wojanów): Pracownia Projektowa Budownictwa Wodnego JUKS, Przemysław Książek, ul. Motylkowa 17/2, 52-209 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.
  • - Wykonawca (rz. Bóbr w km 243+200 (most kolejowy) - 249+750 (ujście pot. Lesk) w m. Marciszów): Konsorcjum: 1. Przeds. Projektowo-Wykonawcze Inżynierii Wodnej INWOD Sp. z o.o. 2. Przeds. Melioracji i Inżynierii Środowiska EKO-MEL Sp. z o.o., ul. H. Balzaka 42 A, 52-437 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

Sprzeciwiające się inwestycjom w obecnym kształcie:

  • - środowiska związane z terenem objętym inwestycją: właściciele Pałacu Łomnica, Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów, Fundacja Dominium Łomnica, PZW Koło Grodzkie w Jeleniej Górze, Towarzystwo Miłośników Kwisy i Bobru z Bolesławca, klub STREAMER, Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy
  • - ekologiczne organizacje pozarządowe: Fundacja Ekorozwoju FER, Fundacja WWF Polska, Klub Przyrodników, Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA, Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne "Klub Gaja", Towarzystwo na Rzecz Ziemi
  • - zagraniczne organizacje pozarządowe: Swedish Anglers Association. [Zał. 1 Axel Henckel], Latvian Anglers Association [Zał. 2 Latvian Support]

Powstała również w formie elektronicznej petycja w sprawie wstrzymania prac melioracyjnych na rzece Bóbr. Podpisało ją już ponad 1200 osób.
http://www.petycje.pl/petycjePodpisyLista.php?petycjeid=9458&podpis_rodzaj=1

TEMATY

Substancje *** na osiedlu mieszkaniowym

2014-01-23
Strony konfliktu


2014-01-23
Przyczyny konfliktu


2014-01-23
Przebieg wydarzeń


2014-01-22
Opis zdarzenia


Spór dotyczący inwestycji firmy Liesa Energy Sp. z o. o. w Ługach

W miejscowości Ługi (lubuskie) , firma Liesa Energy Sp. z o.o. (grupa San Leon) przygotowuje się do wydobycia ropy naftowej. Ale jest zainteresowana i gazem łupkowym. Ma koncesję na dwa odwierty. Jeden wykonała na ujęciach wody pitnej zanieczyszczając je. Znalazła ropę naftową w łupkach. Drugi planuje w okolicach Ługów i Czasławia, blisko zabudowań mieszkalnych. Odwiert planuje w Obszarze Chronionego Krajobrazu, na podziemnych zbiornikach wody pitnej.  Mimo protestów przygotowuje wiertnię.

2014-01-23
Strony konfliktu


2014-01-23
Przyczyny


2014-01-23
Przebieg wydarzeń


2014-01-22
Opis zdarzenia


Demolowanie rzeki Bóbr sprzeczne z logiką i Ramową Dyrektywą Wodną

Mimo różnorodnych działań licznych organizacji ekologicznych oraz środowisk związanych z terenem, gdzie nastąpić mają prace, mimo wskazywania niegospodarności, bezsensowności obecnych planów, inwestycja już się rozpoczęła. Propozycje alternatywnych rozwiązań niedewastujących tak środowiska, angażujących znacznie mniej środków publicznych, a także lepiej rozwiązujących problem powodziowy są w dużej mierze lekceważone.

2014-01-23
Strony konfliktu


2014-01-23
Przyczyny konfliktu


2014-01-23
Przebieg wydarzeń - Wojanów


2014-01-23
Przebieg wydarzeń - Marciszów


2014-01-23
Kontekst Unijny:


Zasypywanie cennych przyrodniczo glinianek z Zachowicach

Przeprwadzana jest. „rekultywacja” terenu glinianek w Zachowicach w gminie Kąty Wrocławskie. Polega na zasypywaniu  pięknego terenu z oczkami wodnymi i światem roślin i zwierząt, na obrzeżu Parku Krajobrazowego Dolina Bystrzycy oraz obszaru Natura 2000 Przeplatki Doliny Bystrzycy. Napisy na ciężarówkach wskazują, iż gruz  i odpady służące do zasypywania cennej przyrody pochodzą z budowy  galerii Wroclavia na terenie byłego dworca autobusowego we Wrocławiu.

0000-00-00
Opis zdarzenia


imgstopka
link terra