tytul: Oferta serwera „Zielona Brama”
min
o serwerze

zaproszenie na spotkanie

opublkowano 24 marca 2015

Zaproszenie

W imieniu Miasta Wrocławia i Fundacji EkoRozwoju serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie Grupy Dialogu Społecznego ds. Zieleni,
które odbędzie się
31.03.2015 w godz. 14-16.00
w EkoCentrum Wrocław
przy ul. Św. Wincentego 25 A.

Za cel spotkania stawiamy sobie tym razem wypracowanie rekomendacji do procesu konsultacji społecznych w aspektach związanych z zarządzaniem zielenią w mieście.

Planujemy prezentację wprowadzającą (15 min) na temat praktyk i doświadczeń konsultacyjnych z innych miast Polski i Europy oraz część warsztatową dotyczącą procesu informowania i konsultowania w naszym mieście: problemy, bariery, rozwiązania na przyszłość. Zarówno w aspekcie usuwania i pielęgnacji drzew oraz nowych nasadzeń realizowanych w mieście.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 27.03.2015 na adres mailowy:
m.berezowska@eko.org.pl

Krzysztof Smolnicki
Prezes Fundacji EkoRozwoju

 
link terra
Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.