Zrobić różnicę : [31]Ostatnia deska ratunku
min

Przypisy i zalecana literatura

17 lipca 2011
 • przypis. 31.1.
 • 256 ... pytanie „Czy zmiany klimatu mają miejsce?” budzi kontrowersje. Wciąż istnieje „ziejąca przepaść między głównym nurtem opinii o zmianach klimatu między środowiskiem naukowym a rozumieniem problemu przez społeczeństwa Europy i Stanów Zjednoczonych” [voxbz].
 • przypis. 31.2.
 • 257 Gdzie jest ten węgiel? Źródła: Schellnhuber i in. (2006), Davidson i Janssens (2006).
 • przypis. 31.3.
 • 258 Tempo spalania paliw kopalnych… Źródło: Marland i in. (2007).

  – Ostatnie badania wskazują, że tempo pochłaniania węgla przez oceany może spadać. ww.timesonline.co.uk/tol/news/uk/science/ article1805870.ece, www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/1136188, [yofchc], Le Quéré i in. (2007).

  – ... mniej więcej połowa emisji węgla zostaje w atmosferze. Potrzeba 2,1 mld t węgla w atmosferze (7,5 Gt CO2), by stężenie CO2 w atmosferze wzrosło o jedną cząstkę na milion (1 ppm). Gdyby całe CO2 pompowane przez nas do atmosfery tam zostawało, stężenie rosłoby o ponad 3 ppm rocznie. W rzeczywistości rośne o zaledwie 1,5 ppm rocznie.

  Niestety już 2 ppm rocznie: http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/ – Węgiel radioaktywny (…) spenetrował oceany zaledwie na głębokość 400 m. Średnia głębokość penetracji izotopu węgla 14C dla wszystkich stacji obserwacyjnych pod koniec lat 70. wyniosła 390±39 m (Broecker i in., 1995). Z [3e28ed].

 • przypis. 31.4.
 • 260 Globalne ocieplenie większe niż o 1°C może spowodować topnienie hydratów metanu. Źródło: Hansen i in. (2007, str. 1942).
 • przypis. 31.5.
 • 261 Zapakowanie CO2 do dziury w ziemi albo w głębiny oceaniczne. Więcej w: Williams (2000). „By większość wprowadzonego CO2 pozostała w oceanach, trzeba je wstrzykiwać na wielkie głębokości. Kształtuje się konsensus, że w krótkiej perspektywie najlepiej wprowadzać CO2 na głębokość 1000 – 1500 metrów, co da się zrobić przy obecnym zaawansowaniu technologicznym”.

  Więcej na ten temat również w raporcie specjalnym IPCC: www.ipcc.ch/ipccreports/srccs.htm.

  – Tabela 31.5. Nieunikniony koszt energetyczny koncentrowania i sprężania CO2 wychwyconego z atmosfery. Niezbędne nakłady energetyczne pozwalające skoncentrować CO2 z 0,03% do 100% pod ciśnieniem atmosferycznym wynoszą kT ln 100/0,03 na molekułę, a to 0,13 kWh na kg. Najniższy możliwy koszt energetyczny sprężania CO2 do 110 bar (ciśnienie podawane dla składowania geologicznego) wynosi 0,067 kWh/kg. Stąd też najniższy możliwy koszt energetyczny wychwytu i kompresji CO2 wynosi 0,2 kWh/kg. Wg specjalnego raportu IPCC nt. wychwytu i składowania CO2 koszt rzeczywisty fazy drugiej, czyli kompresji CO2 do 110 bar wynosi 0,11 kWh na kg (0,4 GJ na t CO2; 18 kJ na mol CO2; 7 kT na molekułę).

  – W 2005 roku najlepsze znane metody wychwytu CO2 z powietrza były raczej nieefektywne – zużycie energii wynosiło około 3,3 kWh na kg przy koszcie finansowym rzędu 140 USD za tonę CO2. Źródła: Keith i in. (2005), Lackner i in. (2001), Herzog (2003), Herzog (2001), David i Herzog (2000).

  – klimatolog Wallace Broecker... www.af-info.or.jp/eng/honor/hot/enrbro.html Jego książka promująca sztuczne drzewa: Broecker i Kunzig (2008).

 • przypis. 31.6.
 • 246 Najlepsze „fabryki” w Europie wychwytują dwutlenek węgla w tempie około 10 ton suchego drewna na hektar rocznie.
  Źródło: Specjalna Komisja ds. Nauki i Technologii przy Brytyjskiej Izbie Lordów.

  – Wspomagane wietrzenie skał. Więcej w: Schuiling i Krijgsman (2006).

 • przypis. 31.7.
 • 247 Użyźnianie oceanu. Więcej w: Judd i in. (2008); Chisholm i in. (2001). Zagrożenia związane z użyźnianiem oceanu są dyskutowane w: Jones (2008).
link terra