Zrobić różnicę : [30]Plany energetyczne dla Europy, (...)
min

Przypisy i zalecana literatura

17 lipca 2011
 • przypis. 30.1.
 • 250 Potencjał energetyki wiatrowej na morzu w Ameryce Północnej:
  www.ocean.udel.edu/windpower/ResourceMap/index-wn-dp.html – Ameryka Północna potrzebuje słońca z własnych pustyń, albo atomu albo jednego i drugiego. O planie firmy Google z 2008 roku zakładającym 40% redukcję zużycia paliw kopalnych w USA można przeczytać w artykule Jeffery’a Greenblatta Czysta Energia 2030 [3lcw9c]. Główne działania to: zwiększenie efektywności energetycznej, elektryfikacja transportu i produkcja prądu ze źródeł odnawialnych. Plan produkcji energii elektrycznej zawiera:

  10,6 kWh/d/o z wiatru, 2,7 kWh/d/o z fotowoltaiki, 1,9 kWh/d/o z koncentrujących elektrowni słonecznych, 1,7 kWh/d/o z biomasy, i 5,8 kWh/d/o z geotermii do roku 2030. To razem 23 kWh/d/o z nowych odnawialnych źródeł energii.

  W planie zakłada się również nieduży wzrost produkcji w energetyce jądrowej, z 7,2 kWh/d/o do 8,3 kWh/d/o. Produkcja w energetyce wodnej pozostaje bez zmian. W użyciu pozostałby gaz, zapewniając 4 kWh/d/o.

 • przypis. 30.2.
 • 253 Całkowity potencjał energetyki wodnej… Źródło: www.ieahydro.org/faq.htm.

  – Globalny potencjał energii z fal jest szacowany na 3000 GW.

  Więcej w: Quayle i Changery (1981).

  – Moc zainstalowana w geotermii w 1995 roku. Freeston (1996).

 • przypis. 30.3.
 • 254 Uprawy energetyczne. Szacunki zbliżone do moich podaje Rogner (2000).

link terra