Zrobić różnicę : [30]Plany energetyczne dla Europy, (...)
  • Rys. 30.1.
  • min
min

Plany energetyczne dla Europy, Ameryki Północnej i świata

16 lipca 2011

Rys. 30.1. pokazuje zużycie energii w wybranych krajach i regionach w stosunku do ich produktu krajowego brutto (PKB). Powszechnie uważa się, że rozwój i wzrost są dla ludzkości dobre. W związku z tym, szkicując plany zrównoważonej energetyki założę, że wszystkie kraje o niskim PKB będą wędrować na prawą stronę diagramu. A wraz ze wzrostem PKB nieuchronnie wzrośnie zużycie energii – nie wiemy jednak o ile. Poziom zużycia dla przeciętnego Europejczyka (125 kWh na osobę dziennie) wydaje się rozsądnym założeniem.

Może się też zdarzyć, że działania na rzecz efektywności, przewidziane w modelowej Brytanii z rozdziałów: 19–28, pozwolą wszystkim krajom na osiągnięcie europejskiego standardu życia przy niższym zużyciu energii. W planie na str. 213 zużycie energii w modelowej Brytanii spadło do około 68 kWh/d/o.

Pamiętając, że w modelowej Brytanii pominięto dużą część przemysłu, załóżmy nieco wyższy cel, na poziomie zużycia Hong Kongu – 80 kWh/d/o.

link terra