Zrobić różnicę : [28]Z perspektywy portfela
 • Rys. 28.2.
 • min
min

Koszty przejścia z paliw kopalnych na źródła odnawialne

16 lipca 2011

Wybudowanie każdej farmy wiatrowej kosztuje kilka milionów funtów i każda dostarcza kilka megawatów.

W przybliżeniu w roku 2008 zainstalowanie jednego wata mocy kosztuje jednego funta, 1 kilowat kosztuje 1000 funtów, megawat w wietrze kosztuje milion (gigawat w atomie miliard, może dwa miliardy).

Inne odnawialne źródła energii (OZE) są droższe. Wielka Brytania zużywa obecnie około 300 GW mocy w większości pochodzących z paliw kopalnych.

Możemy więc założyć, że porządny przeskok z węgla i gazu na OZE i / lub atom będzie wymagał około 300 GW źródeł odnawialnych i / lub energii jądrowej i będzie kosztować około 300 mld funtów. Przybliżone koszty w Tabeli 28.3.

wynoszą w sumie 870 mld funtów. Prym wiedzie energetyka słoneczna – fotowoltaika kosztuje 190 mld funtów, a koncentrujące elektrownie słoneczne – 340 mld funtów.

				Moc	Koszt całkowity	  Koszt   Średnia moc
				(GW)	w zaokrągleniu	  na osobę  dostarczona
					(mld funtów)	  (funtów)  (kWh/d/o)
------------------------------------------------------------------------------------
52 farmy wiatrowe na lądzie: 
5200 km2 			35 		27	  450		4,2
				  – na podstawie danych dla farmy wiatrowej Lewis
------------------------------------------------------------------------------------
29 morskich farm 
wiatrowych: 2900 km2 		29 		36	  650 		3,5
				  – na podstawie danych dla farmy wiatrowej Kentish
				   Flats, włączając 3 mld inwestycji w platformy
				   samopodnoszące
------------------------------------------------------------------------------------
Elektrownie szczytowo-pompowe:
15 elektrowni 
podobnych do Dinorwig 		30 		15	  250
------------------------------------------------------------------------------------
Systemy fotowoltaiczne: 
1000 km2 			48 		190	  3200		2
					– w oparciu o Solarpark w Bawarii
------------------------------------------------------------------------------------
Kolektory słoneczne (
podgrzewające wodę):
1 m2 panelu na dachu na osobę 
(w sumie 60 km2) 		średnio 
				2-5 		72	  1200		1
------------------------------------------------------------------------------------
Spalarnie odpadów:
100 nowych spalarni 
o mocy 30 MW każda 		3 		8,5	  140 		1,1
					– w oparciu o SELCHP
------------------------------------------------------------------------------------
Pompy ciepła 			70 (c) 		60	  1000		12
------------------------------------------------------------------------------------
Elektrownie falowe:		1-9
2500 instalacji Pelamis, 
130 km linii brzegowej		(średnio
				0,76) 		6 ?	  100 		0,3
------------------------------------------------------------------------------------
Zapora na rzece Severn: 
550 km2 			8		15	  250 		0,8
				(średnio 2) 
------------------------------------------------------------------------------------
Laguny pływowe: 800 km2 	średnio
				1,75 		2,6 ?	  45 		0,7
------------------------------------------------------------------------------------
Prądy pływowe:
15 000 turbin – 2000 km2	18		21 ?	  350 		2,2	
				(średnio 5,5)
------------------------------------------------------------------------------------
Energetyka jądrowa: 
40 elektrowni 			45 		60	  1000 		16
				  – na podstawie danych dla elektrowni jądrowej
						Olkiluoto w Finlandii
------------------------------------------------------------------------------------
„Czysty węgiel” 		8 		16	  270 		3
------------------------------------------------------------------------------------
Energetyka słoneczna 
z koncentracją na pustyniach: 
2700 km2 			średnio 
				40		340	  5700		16
				  – w oparciu o Solúcar
Powierzchnia Europy 
pod 1600 km linii HVDC: 
1200 km2 			50 		1 	  15
				 – zakładając koszt wykupu gruntu 7500 funtów za ha
2000 km linii 
przesyłowych HVDC 		50 		1 	  15
				  – w oparciu o szacunki German Aerospace Center
------------------------------------------------------------------------------------
Biopaliwa: 
30 000 km2 			(brak szacunków) 	  		2

Drewno/miskant: 
31 000 km2 			(brak szacunków) 			5
------------------------------------------------------------------------------------
				Moc 		Koszt całkowity  Koszt		Średnia moc
						w zaokrągleniu	 na osobę	dostarczona
--------------------------------------------------------------------------------------------
107 farm wiatrowych na lądzie:
10 700 km2 			3,5 GW 		320 mld zł 	 8 300 zł 	10 kWh/d/o
13 morskich farm wiatrowych:
1300 km2 			11 GW 		130 mld zł 	 3 400 zł 	2 kWh/d/o
Elektrownie szczytowo-pompowe:
15-krotne
zwiększenie pojemności 		30 GW 		67 mld zł 	 1 800 zł
Farmy fotowoltaiczne: 1000 km2 	38 GW 		570 mld zł 	 14 800 zł 	2,4 kWh/d/o
Kolektory słoneczne 
(podgrzewające wodę):
1 m2 panelu na dachu na osobę 
(w sumie 40 km2)		średnio
				1,7 GW(c) 	220 mld zł 	 5 600 zł 	1 kWh/d/o
Spalarnie odpadów: 100 nowych 
spalarni o mocy 30 MW każda 	3 GW 		40 mld zł 1 	  100 zł	1.8 kWh/d/o
Pompy ciepła 			27 GW(c) 	90 mld zł 	 2 300 zł 	6 kWh/d/o
Energetyka jądrowa 
6 elektrowni po 3 GW 		18 GW 		300 mld zł 	 7 800 zł 	10 kWh/d/o
„Czysty węgiel” 		3,6 GW 		62 mld zł 	 1600 zł 	3 kWh/d/o

Energetyka słoneczna 
z koncentracją na pustyniach:
1400 km2 średnio 		18 GW 		920 mld zł 	 23 800 zł 	12 kWh/d/o
Powierzchnia Europy 
pod 1600 km linii HVDC:
1200 km2			przesył mocy	zakładając koszt 120 zł
				25 GW		wykupu gruntu
						8500 EUR za ha
						4,5 mld zł
2000km linii przesyłowych HVDC	przesył mocy
				25 GW 		4,5 mld zł 	 120 zł
Biopaliwa: 20 000 km2 		(brak szacunków) 				2 kWh/d/o
Drewno/miskant (spalanie): 
60 000 km2 			(brak szacunków) 				5 kWh/d/o
------------------------------------------------------------------------------------------
Kwoty ze znakiem zapytania dotyczą technologii prototypowych, dla których trudno oszacować dokładne koszty. 1 GW(c) oznacza 1 GW mocy cieplnej.
Jako koszt budowy przyjęliśmy (patrz przypisy) dla elektrowni jądrowych 16 mld zł za 1 GW, dla „czystego węgla”: 17,5 mld zł za 1 GW.
Dla elektrowni słonecznych na pustyniach: 12 mld zł za 1 GW, ale ze względu na wykorzystanie przez 24% czasu koszt ten rośnie do 50 mld zł za GW – alternatywnie (podobnie jak dla wiatru, dla którego przyjęliśmy mnożnik x 3), można by przyjąć 4-krotnie większą moc elektrowni.
Dla farm wiatrowych na lądzie: 6 mld zł za 1 GW (pamiętając, że trzeba 3-krotnie większej mocy zainstalowanej na wyprodukowanie takiej ilości energii jak z elektrowni jądrowej lub węglowej). Dla farm wiatrowych na morzu: 12 mld za 1 GW.

Z punktu widzenia zrównoważonej gospodarki najlepsze wykorzystanie biomasy oferują biogazownie, które nie niszczą materiału organicznego, lecz wręcz wytwarzają doskonały nawóz. Całkowity koszt nowoczesnych instalacji (z uwzględnieniem nie tylko samej instalacji, lecz też zbiorników fermentacyjnych, laguny na płyn pofermentacyjny, przyłącza energetycznego, zbiorników na kiszonkę, pochodni biogazowej, zabezpieczeń itp.) wynosi 13 mld za 1 GW.
Warto zauważyć, że koszt prądu wytwarzanego w elektrowni węglowej będzie wyższy ze względu na konieczność zakupu drogiego i drożejącego paliwa. Dla elektrowni jądrowej koszt ten będzie znacznie mniejszy, a dla elektrowni wiatrowych i słonecznych będzie minimalny.
Koszt realizacji Planu W dla Wielkiej Brytanii to 870 mld funtów, czyli niecałe 40% brytyjskiego PKB. Koszt naszego planu to 2700 mld złotych, czyli mniej więcej 70% kosztów planu brytyjskiego, co wynika głównie z mniejszej liczby ludności Polski oraz większych możliwości wykorzystania biomasy. Ponieważ nasza gospodarka jest jednak mniejsza od brytyjskiej, koszt Planu W dla Polski to mniej więcej 2,5-krotność polskiego PKB.
To koszt szacunkowy, do którego należałoby dopisać m.in. stworzenie inteligentnej sieci energetycznej, termomodernizację budynków, wymianę floty samochodowej itp. Jednak te wydatki i tak będzie trzeba ponieść – nasze sieci energetyczne (oraz elektrownie) są już zdekapitalizowane w 70 – 80%; termomodernizacja domów zwraca się po kilku czy kilkunastu latach, a samochody po kilkunastu latach też trafiają na złom i są zastępowane nowymi.
Koszty energooszczędnych planów „+” dla Polski, zakładających o połowę mniejsze zużycie energii, będą mniej więcej o połowę mniejsze (w każdym razie w obszarze budowy mocy energetycznych, bo do całościowego rachunku dojdą koszty inwestycji w energooszczędność).

Niemniej jednak koszty te mogą dramatycznie spaść zgodnie z krzywą doświadczeń.

Rządowy raport, który wyciekł dzięki „Guardianowi” w sierpniu 2007 roku, szacuje, że osiągnięcie „20% do 2020 roku” (20% energii całkowitej ze źródeł odnawialnych, co wymagałoby wzrostu mocy zainstalowanej w OZE o 80 GW) może kosztować „do 22 mld funtów” (co dawałoby średnio 1,7 mld rocznie). To mniej niż 80 mld, które otrzymujemy z naszych powyższych założeń.

Autorzy raportu najwyraźniej uważają, że to i tak za dużo i optują za niższym celem – zaledwie 9% OZE. Opór przed celem „20% do 2020 roku” uzasadniają również tym, że wynikające zeń redukcje emisji gazów cieplarnianych „rodzą ryzyko, że europejski system handlu emisjami stanie się zbędny”.

To naprawdę okropne!

link terra