Zrobić różnicę : [27]Pięć planów energetycznych
  • Rys. 27.6.
  • min
min

Produkujemy dużo prądu – Plan L

16 lipca 2011

Niektórzy mówią: „Nie chcemy tu atomu!”. Jak możemy wyjść im naprzeciw :

Być może to ci antyatomowi buntownicy powinni przekonać NIMBYmanów, że jednak warto postawić w ogródku odnawialne źródła energii .

Możemy stworzyć scenariusz bez atomu, biorąc wszystkie te odnawialne źródła energii z Planu D i zwyczajnie wymieniając atom na energię z pustyni .

Tak jak w Planie N dostarczenie tej energii z pustyni wymaga znacznej rozbudowy sieci przesyłowej pomiędzy północną Afryką a Wielką Brytanią. Zdolność przesyłową interkonektorów kontynent europejski – Wielka Brytania należałoby zwiększyć z 2 GW do co najmniej 40 GW .

A oto skąd w Planie L bierze się 50 kWh prądu na osobę dziennie. Wiatr :

8 kWh/d/o (średnio 20 GW) (plus około 400 GWh we współpracujących elektrowniach szczytowo-pompowych). Fotowoltaika: 3 kWh/d/o. Energetyka wodna i spalanie odpadów: 1,3 kWh/d/o. Fale: 2 kWh/d/o. Pływy: 3,7 kWh/ d/o. „Czysty węgiel”: 16 kWh/d/o (40 GW). Energia słoneczna z pustyni: 16 kWh/d/o (średnio 40 GW) .

W tym planie importujemy 64% prądu .

Nazywam to Planem L, bo pozostaje w zgodzie z polityką Liberalnych Demokratów (przynajmniej tak było, kiedy pisałem ten rozdział w połowie 2007) .

Ostatnio wspominali o „prawdziwej niezależności energetycznej dla Wielkiej Brytanii” i ogłosili zeroemisyjną politykę, zgodnie z którą Wielka Brytania stałaby się eksporterem energii netto, jednak bez uszczegółowienia jak osiągnąć taki cel .

W Planie L rezygnujemy z elektrowni atomowych, które zastępujemy importem elektryczności z elektrowni słonecznych w basenie Morza Śródziemnego .

Pozostałe elementy Planu L są zgodne z Planem D .

W polskim Planie L elektryczność (44 kWh/d/o) wytwarzamy w następujący sposób :

- energia słoneczna z pustyni: 11 kWh/d/o (30 GW), - „czysty węgiel”: 11 kWh/d/o (18 GW), - wiatr: 12 kWh/d/o (średnio 20 GW; 66 GW w szczycie), - elektrownie na biomasę i biogazownie: 5 kWh/d/o (8 GW), - fotowoltaika: 3 kWh/d/o, - spalanie odpadów: 1,8 kWh/d/o, - energetyka wodna: 0,2 kWh/d/o .

Ogrzewanie (30 kWh/d/o) zapewniają nam :

- elektrociepłownie (węglowe, jądrowe i na biomasę): 7 kWh/d/o, - pompy ciepła: 12 kWh/d/o, - spalanie biomasy: 5 kWh/d/o, - geotermia: 5 kWh/d/o, - solary: 1 kWh/d/o .

W tym planie Polska importuje 41% prądu .

 

link terra