Zrobić różnicę : [26]Fluktuacje i magazynowanie energii
 • Rys. 26.17.
 • min
 • Fot. 26.18.
 • min
min

Przypisy i zalecana literatura

16 lipca 2011
 • przypis. 26.1.
 • 196 Całkowita produkcja sektora energetyki wiatrowej w Irlandii .

  Źródło: eirgrid.com [2hxf6c] .

  – „Słaby wiatr przyczyną problemów sieci energetycznej w Teksasie”. [2l99ht]. Oto jak ja interpretowałbym tę informację: to wydarzenie, aczkolwiek rzadkie, mieści się w granicach normalnego działania sieci. Do sieci przyłączeni są klienci przemysłowi, którym można odciąć dostawy, kiedy popyt przewyższa podaż .

  Produkcja z wiatru spadła o 1,4 GW, a w tym samym czasie zapotrzebowanie Teksańczyków wzrosło o 4,4 GW, powodując taki właśnie rozziew między podażą a popytem. Odcięto te dostawy, które można było odciąć, zgodnie z założeniami obsługi takich sytuacji .

  A oto inna sytuacja, w której przydałby się lepszy system planowania energetycznego: „Produkcja energii z wiatru w Hiszpanii bije rekordy, zarządzono cięcia”. [3x2kvv]. Przeciętne całkowite zużycie energii elektrycznej w Hiszpanii wynosi 31 GW. W czwartek 4 marca 2008 roku generatory wiatrowe dostarczały 10 GW. „Hiszpański rynek energii stał się szczególnie wrażliwy na fluktuacje wiatru” .

  – Zwolennicy energii wiatrowej umniejszają wagę problemu, twierdząc: „Spokojnie .

  Pojedyncze farmy wiatrowe może nie zapewniają stabilnej produkcji, ale wszystkie farmy wiatrowe w sumie dają znacznie większą stabilność”. Po przykłady odsyłam na stronę yes2wind.com, na której „obala się mit, że nie można polegać na energii wiatrowej” i zakłada się, że „zmienność produkcji energii z farm wiatrowych rozsianych w całym kraju jest prawie niezauważalna” .

  www.yes2wind.com/intermittency debunk.html – … produkcja nie jest stabilna, nawet jeżeli zbierzemy wiele turbin pokrywających cały kraj. Wielka Brytania jest nieco większa niż Irlandia, ale problem jest ten sam. Źródło: Oswald i in. (2008) .

  200 Sprawność systemu magazynowania energii w Dinorwig wynosi 75%. Dane na ten temat znajdziemy na Rys. 26.17. Więcej informacji na temat Dinorwig i alternatywnych lokalizacji dla elektrowni szczytowo-pompowych w: Baines i in . (1983, 1986) .

 • przypis. 26.2.
 • 202 Rys. 26.7. Wymagana objętość robocza (V) została obliczona na podstawie wysokości spadku wody pomiędzy zbiornikami (h) w następujący sposób: jeżeli ε oznacza sprawność konwersji energii potencjalnej na prąd, wówczas

  V = 100 GWh/(ρghε)

  gdzie ρ określa gęstość wody, a g to przyspieszenie ziemskie. Założyłem, że generatory mają sprawność ε = 0,9 .

 • przypis. 26.3.
 • 202 Tabela 26.8. Alternatywne lokalizacje dla elektrowni szczytowo-pompowych .

  Jako górny zbiornik dla Bowydd proponowano Llyn Newydd, współrzędne SH 722 470; dla Croesor – Llyn Cwm-y-Foel, SH 653 466 .

 • przypis. 26.4.
 • 203 Gdyby 10 szkockich elektrowni szczytowo-pompowych miało taki potencjał, jak Loch Sloy, moglibyśmy gromadzić 400 GWh. Te przybliżone szacunki oparte są na opracowaniu Strathclyde University [5o2xgu], które wymienia 14 lokalizacji o potencjale magazynowania 514 GWh .

 • przypis. 26.5.
 • 205 Lodówki można tak zaprojektować, by regulowały swój wewnętrzny termostat nieco w górę lub nieco w dół, w odpowiedzi na zmiany częstotliwości w sieci .

  [2n3pmb]. Więcej na stronach: Dynamic Demand, www.dynamicdemand.co.uk; www.rltec.com; www.responsiveload.com – W RPA (…) zainstalowano sterowane radiowo systemy zarządzania popytem .

  Źródło: [2k8h4o] .

  – Niemal cała duńska energia z wiatru jest eksportowana do innych europejskich krajów. Źródło: Sharman (2005) .

 • przypis. 26.6.
 • 207 Od roku 1982, czyli od ponad 25 lat, szkocka wyspa Fair Isle ma dwie sieci energetyczne .

  www.fairisle.org.uk/FIECo/ Prędkość wiatru zazwyczaj waha się między 3 m/s i 16 m/s; najczęściej jest to 7 m/s .

 • przypis. 26.7.
 • 208 Rys. 26.13. Sprawności magazynowania. Akumulatory litowo-jonowe: sprawność 88%. Źródło: www.national.com/appinfo/power/files/swcap eet.pdf Akumulatory ołowiowo-kwasowe: 85–95% .

  Źródło: www.windsun.com/Batteries/Battery FAQ.htm Magazynowanie przy użyciu sprężonego powietrza: sprawność 18%. Źródło: Lemofouet-Gatsi i Rufer (2005); Lemofouet-Gatsi (2006). Również Denholm i in .(2005) .

  Powietrze/olej: akumulatory hydrauliczne, wykorzystywane do hamowania odzyskowego w ciężarówkach, to instalacje na sprężone powietrze o sprawności nawet 90% (w obie strony), które pozwalają odzyskać 70% energii kinetycznej .

  Źródła: Lemofouet-Gatsi (2006), [5cp27j] .

  – Tabela 26.14. Źródła: Xtronics xtronics.com/reference/energy density.htm; Battery University [2sxlyj]; informacja na temat koła zamachowego pochodzi z: Ruddell (2003) .

  Najnowsze akumulatory o największej gęstości energetycznej to akumulatory litowo-siarkowe i litowo-siarczkowe, o gęstości energetycznej 300 Wh/kg .

 • przypis. 26.8.
 • Niektórzy rozczarowani zwolennicy wodoru zdają się wspinać po tablicy Mendelejewa i optują za borem. Bor (założywszy, że spalamy go do B2O3) ma gęstość energetyczną 15 000Wh na kg, a to świetnie i dużo. Obawiam się jednak, że moje główne zastrzeżenia co do wodoru i tutaj znajdą zastosowanie: produkcja paliwa (tutaj boru z tlenku boru) może być nieefektywna energetycznie, podobnie jak proces spalania .

 • przypis. 26.9.
 • 209 Wanadowe akumulatory przepływowe. Źródła: www.vrbpower.com; irlandzka farma wiatrowa [ktd7a]; szybkość ładowania [627ced]; globalna produkcja [5fasl7] .

 • przypis. 26.10.
 • 210 ... latem ciepło powierzchni dróg jest gromadzone w zbiornikach wodnych.. .

  [2wmuw7].

link terra