Zrobić różnicę : [21]Inteligentne ogrzewanie
min

Przypisy i zalecana literatura

16 lipca 2011
 • przypis. 21.1.
 • 152 Ocieplenie poddasza i ścian dwuwarstwowych ogranicza straty ciepła w przeciętnym domu o jakieś 25%. Eden i Bending (1985).

 • przypis. 21.2.
 • 154 W latach 70. średnia temperatura w zimie w brytyjskich domach wynosiła 13 °C! Źródło: Departament Handlu i Przemysłu (2002a, paragraf 3.11).

 • przypis. 21.3.
 • 155 ... Wielka Brytania pozostaje w tyle w zakresie sieci ciepłowniczych oraz kogeneracji. Ciepło odpadowe z brytyjskich elektrowni mogłoby zaspokoić potrzeby grzewcze całego kraju (Wood, 1985). W Danii, w roku 1985, miejskie sieci ciepłownicze obsługiwały 42% rynku ogrzewania powierzchni budynków, transportując ciepło na odległość 20 km i więcej, za pomocą gorącej wody pod ciśnieniem. W 1985 roku w RFN 4 miliony mieszkań były podłączone do sieci ciepłowniczej, skąd otrzymywały przeciętnie 7 kW ciepła. 2/3 dostarczonego ciepła pochodziło z elektrowni. W szwedzkim Vasteras w 1985 roku 98% miejskiego ciepła pochodziło z elektrowni.

 • przypis. 21.4.
 • 157 Pompy ciepła są na oko 4 razy bardziej efektywne energetycznie niż standardowy grzejnik elektryczny. Więcej na stronie: www.gshp.org.uk Niektóre pompy ciepła dostępne już w Wielkiej Brytanii mają współczynnik wydajności powyżej 4 [yok2nw]. Są nawet dotacje rządowe na zakup wodnych pomp ciepła, ale tylko tych o współczynniku wydajności powyżej 4,4 [2dtx8z].

  Na rynku dostępne są gruntowe pompy ciepła o współczynniku wydajności 5,4 dla chłodzenia i 4,9 dla ogrzewania [2fd8ar].

 • przypis. 21.5.
 • 161 … powietrzne pompy ciepła o współczynniku wydajności 4,9. Według HPTCJ (2007) od 2006 roku w Japonii są dostępne pompy ciepła o współczynniku wydajności 6,6. Dzięki rządowym regulacjom współczynnik wydajności pomp ciepła w Japonii wzrósł z 3 do 6 na przestrzeni dekady. HPTCJ (2007) opisuje podgrzewacz wody z powietrzną pompą ciepła o nazwie Eco Cute o współczynniku wydajności 4,9. Eco Cute pojawił się na rynku w 2001 roku. www.ecosystem-japan.com. Więcej na temat pomp ciepła publikuje Europejska Sieć Pomp Ciepła (European Heat Pump Network). ehpn.fiz-karlsruhe.de/en/, ww.kensaengineering.

  com, www.heatking.co.uk, www.iceenergy.co.uk 164 Daje to potencjał nawet pięciokrotnej redukcji zużycia rzeczywistego energii pierwotnej. Źródło: J. Popczyk, Energetyka rozproszona (2010). [32pldfm].

link terra