Zrobić różnicę : [21]Inteligentne ogrzewanie
 • Rys. 21.7.
 • min
min

Koszt energetyczny ciepła

13 lipca 2011

Do tej pory w niniejszym rozdziale skupialiśmy się na kontroli temperatury oraz nieszczelności. Teraz zajmiemy się trzecim elementem równania :

 
          średnia różnica temperatur × współczynnik strat ciepła budynku
zużyta energia = --------------------------------------------------------------------
                  sprawność systemu ogrzewania

Jak bardzo efektywnie można uzyskać ciepło? Czy można uzyskać je tanio?

Obecnie większość ogrzewania w Wielkiej Brytanii oparta jest na spalaniu paliwa kopalnego – gazu – w kotłach o sprawności rzędu 78–90%. Czy możemy jednocześnie odejść od paliw kopalnych i usprawnić ogrzewanie budynków?

Jedną z technologii, która ma być odpowiedzią na brytyjski problem z ogrzewaniem, jest kogeneracja (wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu – ang. CHP) i jej kuzynka „mikrokogeneracja”. Wyjaśnię teraz, czym jest kogeneracja, aczkolwiek doszedłem do wniosku, że sama w sobie jest złym pomysłem. Lepszą technologią są pompy ciepła, które opiszę nieco dalej.

Średnie roczne zużycie energii na ogrzewanie w Wielkiej Brytanii w roku 2007 wynosiło 155 kWh/m2. W Polsce nowo wybudowane domy potrzebują rocznie 90–120 kWh/m2, jednak większość domów powstała wcześniej i zużycie energii w nich jest znacznie większe – od 120 do 200 kWh/m2 dla domów budowanych po roku 1985 do 300 do 400 kWh/m2 rocznie dla starszych domów, które nie przeszły termomodernizacji. Rząd wielkości zapotrzebowania na energię grzewczą w Polsce i Wielkiej Brytanii jest więc podobny. A jak jest ze źródłami energii w Polsce? Połowa ciepła jest dostarczana za pomocą sieci ciepłowniczych. Dominującym paliwem jest węgiel, z jego spalania pochodzi blisko 90% ciepła, resztę energii dają głównie gaz, ropa i biomasa.

¾ użytkowników indywidualnych w Polsce opala domy węglem (ze sprawnością 50–80%), a 18% gazem (ze sprawnością 75–80%).

 

link terra