Liczby, a nie przymiotniki : [15]Rzeczy
min

Przypisy i zalecana literatura

13 lipca 2011
 • przypis. 15.1.
 • 97 Do wytworzenia aluminiowej puszki potrzeba 0,6 kWh… – masa pojedynczej puszki to 15 gramów. Szacunki energochłonności produkcji aluminium wahają się pomiędzy 60 MJ/kg a 300 MJ/kg. [yx7zm4], [r22oz], [yhrest]. Wartość, której używam, pochodzi z The Aluminum Association [y5as53]: 150 MJ/kg (40 kWh/kg) .

  – Dla 500 ml wody w plastikowej butelce PET… – Źródło: Hammond i Jones (2006); szara energia PET wynosi 30 kWh/kg .

  – Przeciętny Brytyjczyk wyrzuca dziennie 400 g opakowań, głównie po żywności .

  – W 1995 roku zużycie opakowań w Wielkiej Brytanii wyniosło 137 kg na osobę (Hird et al., 1999) .

  – Wyprodukowanie komputera osobistego to koszt energetyczny rzędu 1800 kWh. – Wytworzenie komputera osobistego wymaga (w energii i surowcach) 11-krotności jego masy w paliwach kopalnych. Dla lodówki i samochodu masa paliw kopalnych to 1–2 razy masa urządzenia. Williams (2004); Kuehr (2003) .

  – Koszt energetyczny wyprodukowania niklowo-kadmowych akumulatorków… – Źródło: Rydh i Karlström(2002) .

  – ... stal... – według Swedish Steel „Zużycie węgla i koksu wynosi 700 kg na tonę wyprodukowanej stali, co odpowiada mniej więcej 5 320 kWh na tonę stali. Zużycie ropy, LPG i elektryczności wynosi 710 kWh na tonę stali. Całkowite zużycie energii wynosi więc około 6 000 kWh na każdą tonę stali” (6 kWh/kg). [y2ktgg] .

  – Papier ma w sobie szarą energię równą 10 kWh/kg. – Produkcja papieru z drzew leśnych ma koszt energetyczny około 5 kWh/kg, a papier sam w sobie zawiera energię zbliżoną do ukrytej w drewnie, około 5 kWh/kg. (Źródło: Ucuncu (1993), Erdincler i Vesilind (1993), patrz str. 284). Koszt energetyczny może być różny dla różnych papierni i krajów. 5 kWh/kg to wartość dla szwedzkiej papierni z Norrström w roku 1973 (1980), która oszacowała, że działania oszczędnościowe mogą zredukować ten koszt do około 3,2 kWh/kg. Nowsza analiza cyklu życia (Denison, 1997) oszacowuje koszt energetyczny netto wytwarzania papieru w USA z drewna leśnego – po którym część papieru trafia na wysypisko, a część jest spalana – na 12 kWh/kg; koszt energetyczny wytwarzania papieru gazetowego z materiału z odzysku z ponownym recyklingiem to 6 kWh/kg .

 • przypis. 15.2.
 • 98 Energia zawarta w nowym samochodzie wynosi 76 000 kWh… – Źródło: Treloar et al. (2004). Burnham et al. (2007) podaje niższą wartość: 30 500 kWh na cykl życia samochodu. Jedną z przyczyn tej różnicy może być uwzględnienie w drugiej analizie recyklingu samochodu, co obniża koszt materiałowy i energetyczny .

  – Intensywność energetyczna transportu drogowego w Wielkiej Brytanii wynosi około 1 kWh na tkm .

  – Źródło: www.dft.gov.uk/pgr/statistics/datatablespublications/energyenvironment – Intensywność energetyczna transportu frachtowego, zrealizowanego za pomocą takiego kontenerowca, wynosi 0,015 kWh na tkm. – Kontenerowiec Ever Uberty (długość 285 m, szerokość 40 m) ma pojemność 4948 standardowych jednostek kontenerowych TEU (20 stóp długości), ładowność 63 000 t, prędkość podróżną 25 węzłów, moc maszyn 44 MW. Większość współczesnych kontenerów ma rozmiar 2 TEU. Kontener o długości 40 stóp waży 4 tony i może pomieścić ładunek o wadze 26 ton. Zakładając, że efektywność silnika okrętowego wynosi 50%, można wyliczyć, że zużycie energii wynosi 0,015 kWh energii chemicznej na tkm; por .

  także: www.mhi.co.jp/en/products/detail/container_ship_ever_uberty.html 99 … udział Wielkiej Brytanii w okrętowych przewozach międzynarodowych odpowiada 4 kWh/d na osobę. – Źródło: Anderson et al. (2006) .

 • przypis. 15.3.
 • 100 Fot. 15.8. Zużycie energii przez statki. Pięć zielonych punktów na wykresie to kontenerowiec (46 km/h), masowiec (24 km/h), tankowiec (29 km/h), statek żeglugi śródlądowej (24 km/h) oraz statek z napędem jądrowym NS Savannah (39 km/h) .

  Masowiec. 0,08 kWh/tkm. Statek o ładowności 5200 m3 ziarna i maksymalnej masie ładunku 3360 ton; może płynąć z prędkością 13 węzłów (24 km/h), jego pojedynczy silnik o mocy 2 MW zużywa 186 g ropy na kWh wytworzonej energii (efektywność 42 %); por. także: www.conoship.com/uk/vessels/detailed/page7.htm Tankowiec. Współczesny tankowiec zużywa 0,017 kWh/tkm [6lbrab]; ładowność to 40 000 t, pojemność – 47 000 m3, główny silnik o mocy maksymalnej 11,2 MW; prędkość przy mocy 8,2 MW wynosi 15,5 w (29 km/h); energia zawarta w przewożonym ładunku ropy wynosi 520 milionów kWh, statek zużywa więc 1% energii przewożonej ropy podczas rejsu na dystansie 10 000 km .

  Statek Ro-Ro (Roll On/Roll Off). Statki armatora Wilh. Wilhelmsen zapewniają transport frachtowy przy wydatku energetycznym pomiędzy 0,028 i 0,05 kWh/tkm. [5ctx4k] .

 • przypis. 14.4.
 • 99 Koszt energetyczny pompowania wody do mieszkań i oczyszczania ścieków to około 0,4 kWh na osobę dziennie. – Całkowite zużycie energii przez przemysł wodno-kanalizacyjny w Wielkiej Brytanii w latach 2005–2006 wyniosło 7 703 GWh .

  Dostarczenie 1 m3 wody ma koszt energetyczny 0,59 kWh. Oczyszczenie 1 m3 ścieków wiąże się z kosztem energetycznym 0,63 kWh. Dla osób zainteresowanych emisją gazów cieplarnianych dostawa wody ma „ślad węglowy” 289 g CO2 na 1 m3 dostarczonej wody, a oczyszczanie wody 406 g CO2 na 1 m3. Domowe zużycie wody wynosi 151 litrów na osobę dziennie (w Polsce jest podobnie – red.); całkowite zużycie wody wynosi 221 l/d/o; straty w wyniku przecieków wynoszą 57 litrów na osobę dziennie. Źródła: Parlamentarne Biuro Nauki i Technologii [www.parliament.uk/documents/upload/postpn282 .pdf], Water UK (2006) .

 • przypis. 15.5.
 • 100 Supermarkety w Wielkiej Brytanii zużywają około 11 TWh energii rocznie. [yqbzl3] – Helm i jego koledzy z Oxfordu szacują, że według obliczeń uwzględniających import i eksport Wielka Brytania ma „ślad węglowy” prawie dwa razy większy od oficjalnych „11 ton CO2e na osobę” i w rzeczywistości wynosi on około 21 ton .

  – Helm et al. (2007).

link terra