Liczby, a nie przymiotniki : [14]Pływy
min

Przypisy i zalecana literatura

12 lipca 2011
 • przypis. 14.1.
 • 90 … maksymalna moc instalacji opartych na takich sztucznych zbiornikach pływowych […] wynosi około 3 W/m2. – Moc na jednostkę powierzchni basenu pływowego jest wyprowadzona w Rozdziale G, str. 325 .

  – ... Wielka Brytania już posiada naturalny zbiornik pływowy właściwych rozmiarów .

  Jest on znany jako Morze Północne… – nie chcę przez to powiedzieć, że Morze Północne napełnia się i opróżnia niczym zbiornik pływowy na wybrzeżu Anglii .

  Przepływy w Morzu Północnym są bardziej złożone ze względu na czas, którego potrzebuje garb wody, by przemierzyć akwen, a który jest zbliżony do czasu pomiędzy pływami. Tym niemniej, mamy silne prądy wpadające do Morza Północnego i wypadające z niego, a także operujące wewnątrz niego .

 • przypis. 14.2.
 • 91 Moc pływów, przekraczająca linie wyróżnione na Rys. 14.6., została już obliczona i średnio wynosi 100 kWh dziennie na osobę. – Źródło: Cartwright et al. (1980) .

  Dla Czytelników, którzy lubią proste modele, Rozdział G pokazuje, jak wyliczyć tę energię na podstawie prostych informacji .
 • przypis. 14.3.
 • 92 La Rance wygenerowała 16 TWh w ciągu 30 lat. Daje to średnią moc 60 MW. (Moc szczytowa to 240 MW). Wysokość pływów wynosi do 13,5 m; ogrodzony obszar wynosi 22 km2, a zapora ma długość 750 m. Średnia gęstość mocy na jednostkę terenu to 2,7 W/m2; źródło: [6xrm5q] .

  – Raporty inżynieryjne dotyczące zapory Severn mówią, że przy generowaniu mocy jedynie podczas odpływu wytwarzana będzie energia wynosząca średnio 0,8 kWh/d na osobę […] 17 TWh/rok (Taylor, 2002b). Te 2 GW odpowiadają 5% obecnego średniego zużycia energii w Wielkiej Brytanii .

 • przypis. 14.4.
 • 93 Średnia moc na jednostkę powierzchni w lagunach pływowych w wodach Wielkiej Brytanii może wynosić 4,5 W/m2. – MacKay (2007a).
link terra