Liczby, a nie przymiotniki : [10]Przybrzeżne elektrownie wiatrowe
 • Fot. 10.8.1.
 • min
 • Fot. 10.8.2.
 • min
 • Rys. 10.8.3.
 • min
 • Fot. 10.8.
 • min
 • Fot. 10.9.1.
 • min
 • Fot. 10.9.2.
 • min
min

Przypisy i zalecana literatura

12 lipca 2011

 

			głebokosc 5 do 30 m 		głebokosc 30 do 50 m
Region 					potencjalne	 		potencjalne
			obszar		zasoby		obszar		zasoby	
			(km2)		(kWh/d/o)	(km2)		(kWh/d/o)
------------------------------------------------------------------------------------
Północny Zachód		3 300		6 		2 000 		4	
Greater Wash*		7 400 		14		950		2
Estuarium Tamizy	2 100		4		850		2
Inne			14 000		28		45 000		87
-------------------------------------------------------------------------------------
SUMA			27 000		52		49 000		94
-------------------------------------------------------------------------------------
* Greater Wash – Morze Północne w pobliżu Anglii
Żródło: Departament Handlu i Przemysłu (2002b)

 

 • przypis. 10.1.
 • 69 Farma wiatrowa Kentish Flats, położona u ujścia Tamizy… Zobacz www.kentishflats.co.uk. Jej 30 turbin wiatrowych Vestas V90 ma sumaryczną moc szczytową 90 MW, a przewidywana średnia moc wynosi 32 MW (zakładając współczynnik wykorzystania mocy zainstalowanej na poziomie 36%). Średnia prędkość wiatru na wysokości głowicy wynosi 8,7 m/s. Turbiny stoją w wodzie o głębokości 5m, w odległości 700 m od siebie i zajmują obszar 10km2. Na tej podstawie można wyliczyć średnią moc pozyskiwaną z jednostki terenu na 3,2 W/m2 .

  Rzeczywista średnia moc wynosi 26 MW, a więc średni współczynnik wykorzystania mocy zainstalowanej wynosi 29% [wbd8o], dając średnią gęstość mocy równą 2,6 W/m2. Farma wiatrowa North Hoyle w okolicy Prestatyn w Północnej Walii ma współczynnik wykorzystania mocy zainstalowanej równy 36% (dane z 2006 r.) Jej 30 turbin, każda o mocy 2 MW, zajmuje 8,4 km2, również dając średnią moc pozyskiwaną z jednostki terenu w wysokości 2,6 W/m2 .

  			głebokosc 5 do 30 m 		głebokosc 30 do 50 m
  Region 					potencjalne	 		potencjalne
  			obszar		zasoby		obszar		zasoby	
  			(km2)		(kWh/d/o)	(km2)		(kWh/d/o)
  ------------------------------------------------------------------------------------
  Północny Zachód		3 300		6 		2 000 		4	
  Greater Wash*		7 400 		14		950		2
  Estuarium Tamizy	2 100		4		850		2
  Inne			14 000		28		45 000		87
  -------------------------------------------------------------------------------------
  SUMA			27 000		52		49 000		94
  -------------------------------------------------------------------------------------
  * Greater Wash – Morze Północne w pobliżu Anglii
  Żródło: Departament Handlu i Przemysłu (2002b)
  

  – ... płytko posadowione elektrownie wiatrowe, chociaż są prawie dwa razy droższe od elektrowni lądowych, to przy niewielkich dopłatach są ekonomicznie opłacalne .

  Źródło: Duński Związek Wiatrowy, windpower.org .

  – ... budowa elektrowni osadzonych głęboko na dnie morza nie jest obecnie opłacalna .

  Źródło: dokument Brytyjskiego Związku Energii Wiatrowej (British Wind Energy Association), wrzesień 2005, www.bwea.com. Tym niemniej, w roku 2007 w pobliżu pola naftowego Beatrice, 22 km na wschód od wybrzeża Szkocji (Fot. 10.8.) wykonany został głębokowodny projekt demonstracyjny składający się z dwóch turbin o mocy 5 MW ustawionych w wodzie o głębokości 45 m. Wysokość głowicy turbiny 107 m; średnica 126 m. Całość wytwarzanej elektryczności będzie zużywana przez platformy naftowe. Czy to nie jest wyjątkowe? .

  Koszt tego 10 MW projektu to 30 mln £ – co daje 3 £ na każdy wat mocy szczytowej w porównaniu z 1,2 £ za wat dla Kentish Flats (105 mln £ za 90 MW) .

  www.beatricewind.co.uk .

  Możliwe, że pływające turbiny wiatrowe zmienią ekonomiczną opłacalność głębokowodnych farm wiatrowych .

  – Obszar dostępny dla przybrzeżnej energetyki wiatrowej .

  Dokument Departamentu Handlu i Przemysłu z 2002 pt. Future Offshore przedstawia szczegółowe zestawienie obszarów, które mogą być użyteczne z punktu widzenia przybrzeżnej energetyki wiatrowej .

 • przypis. 10.2.
 • 74 Tabela 10.7. pokazuje szacowane zasoby energii wiatrowej na obszarze 76 000 km2 płytkich i głębokich akwenów. Szacunki energetyczne departamentu pokazują, że gdyby obszary te całkowicie zabudować wiatrakami, to pozwoliłoby to na wytworzenie 146 kWh/d na osobę (w tym 52 kWh/d/o z obszarów wód płytkich i 94 kWh/d/o z wód głębokich). Jednak końcowe szacunki potencjału wiatrowego mówią o 4,6 kWh dziennie na osobę. Przedstawienie, jak doszło do redukcji 146 kWh/d/o do poziomu 4,6 kWh/d/o, może być całkiem interesujące. Dlaczego końcowa liczba jest tak znacząco niższa od naszej? Po pierwsze, nałożono pewne ograniczenia: instalacje muszą znajdować się w odległości maksymalnie 30 km od brzegu i w wodzie nie głębszej niż 40 m; dno morza nie może być nachylone o więcej niż 5°; drogi żeglugowe, strefy wojskowe, rurociągi, łowiska i rezerwaty zostały wyłączone. Po drugie, założono, że jedynie 5% potencjalnych miejsc zostanie wykorzystanych (z powodu budowy dna morskiego lub ograniczeń projektowych); ze względu na problemy z akceptacją społeczną prognozy instalowanej mocy zredukowano o 50% dla wszystkich terenów położonych mniej niż 10 mil od brzegu; dla terenów o prędkości wiatru przekraczającej 9 m/s ze względu na „bariery w rozwoju stwarzane przez wrogie środowisko” zredukowano możliwości instalacji o 95%, a dla terenów o prędkości wiatru w granicach 8 – 9 m/s możliwość instalacji ograniczono o 5% .
 • przypis. 10.3.
 • 70 Horns Reef (Horns Rev). Trudności z tą „160 MW” duńską farmą wiatrową u brzegów Jutlandii [www.hornsrev.dk] zostały opisane przez Halkema (2006). Podczas pracy współczynnik wykorzystania mocy wynosi 43%, a średnia moc na jednostkę powierzchni 2,6 W/m2 .
 • przypis. 10.4.
 • 72 Jeśli wzdłuż całej linii brzegowej Wielkiej Brytanii (długość: 3000 km) wybudujemy pas turbin o stałej szerokości 4 km, to będzie on miał powierzchnię 13 000 km2.m… Czepialscy mogą powiedzieć, że „długość linii brzegowej Wielkiej Brytanii nie jest dobrze zdefiniowana, bo jest ona fraktalem”. – Tak, tak, jasne. – Jednak, drogi czepialski, weź, proszę mapę i nakreśl pas turbin na 4 km szeroki wokół naszej pięknej wyspy i zobacz, czy przypadkiem nie ma on jakichś 3000 km długości .

  – Statki Liberty – www.liberty-ship.com/html/yards/introduction.html – ...infrastruktura do eksploatacji paliw kopalnych w wodach Morza Północnego zawierała 8 milionów ton stali i betonu – Rice and Owen (1999) .

  – Rząd brytyjski ogłosił 10 grudnia 2007 roku, że mógłby zezwolić na utworzenie 33 GW mocy z przybrzeżnych elektrowni wiatrowych... [25e59w] .

  – ...gruszki na wierzbie. Source: Guardian [2t2vjq] .

  – Ile kosztowałoby wzniesienie turbin do uzyskania tych „33 GW” mocy? Według Departamentu Handlu i Przemysłu z listopada 2002, elektryczność z przybrzeżnych farm wiatrowych kosztuje około 50 £ za MWh (5 p za kWh) (Departament Handlu i Przemysłu, 2002b, str. 21). Dane gospodarcze jednak się zmieniają i w kwietniu 2007 szacowany koszt instalacji podskoczył do 92 £ za MWh (Departament Handlu i Przemysłu, 2007, str. 7). Do kwietnia 2008 cena poszła w górę jeszcze bardziej, a Shell wycofał się ze swojego zobowiązania budowy farmy London Array .

  To właśnie z powodu tak wysokich kosztów przybrzeżnej energetyki wiatrowej rząd brytyjski musiał zwiększyć liczbę certyfikatów energii odnawialnej przypadających na jednostkę wiatrowej energii przybrzeżnej (ROC). ROC są jednostką subsydiów przekazywanych różnym formom wytwarzania elektryczności ze źródeł odnawialnych. Standardowa wartość ROC dla 1 MWh to 45 £; tak więc przy cenie elektryczności na poziomie 40 £/MWh wytwarzający energię odnawialną dostają w sumie 85 £ za MWh. Jest to zbyt mało, aby pokryć koszty w wysokości 92 £ za MWh. W tym samym dokumencie szacunki dla innych źródeł odnawialnych (średnie koszty ustandaryzowane na rok 2010) przedstawiają się jak poniżej: energia wiatrowa na lądzie 65 – 89 £/MWh; współspalanie biomasy: 53 £/MWh; wielkoskalowe hydroelektrownie: 63 £/MWh; gaz z wysypisk: 38 £/MWh; ogniwa słoneczne: 571 £/MWh; fale: 196 £/MWh; pływy: 177 £/MWh. „Dale Vince, dyrektor wykonawczy Ecotricity – dostawcy zielonej energii, zaangażowanego w budowę lądowych farm wiatrowych – stwierdził, że popiera rządowe plany budowy farm wiatrowych na morzu, ale jedynie przy założeniu, że nie będzie się to odbywać kosztem farm wiatrowych na lądzie. «To niebezpieczne ignorować fantastyczne zasoby, jakie mamy w naszym kraju… Według naszych oszacowań, zbudowanie tych 33 GW mocy na morzu, które proponuje Huttington, będzie kosztować około 40 miliardów funtów. My, budując na lądzie, moglibyśmy postawić instalacje o takiej mocy już za 20 miliardów funtów»”[57984r] .

  – W typowej miejskiej lokalizacji w Anglii takie turbiny dostarczają jedynie 0,2 kWh dziennie. Źródło: Third Interim Report, www.warwickwindtrials.org.uk/2.html Jeden z najlepszych wyników w badaniach Warwick Wind Trials uzyskała mikroturbina Windsave WS1000 (o mocy 1 kW) zainstalowana w Daventry na wysokości 15 m nad ziemią, wytwarzając średnio 0,6 kWh/d. Jednak niektóre mikroturbiny dostarczają jedynie 0,05 kWh/d – Źródło: Donnachadh McCarthy: Mój rok bez węgla „The Independent”, grudzień 2007 [6oc3ja]. Turbina Windsave WS1000, sprzedawana w Anglii w sklepach B&Q’s, wygrała nagrodę Eko-Nonsens Marka Brinkleya, autora Biblii Budowniczego Domu: „Dajcie spokój, najwyższy czas przyznać, że montowane na dachach turbiny wiatrowe to kompletne fiasko. Wywala się pieniądze na coś, co po prostu nie działa” [5soql2]. Biuro Meteorologiczne Hadley wraz z Carbon Trust opublikowały w lipcu 2008 roku raport [6g2jm5] zawierający m.in. szacunki pokazujące, że mikroturbiny wiatrowe, gdyby zainstalować je na wszystkich domach w Wielkiej Brytanii z sensownymi warunkami wiatrowymi, mogłyby dać w sumie około 0,7 kWh/d/o. Organizacje te zauważają, że instalowanie turbin wiatrowych w domach jest zwykle gorse niż bezużyteczne: „w wielu przypadkach mikroturbiny wiatrowe mogą nie zwrócić nakładów energetycznych włożonych w ich wyprodukowanie, instalację i działanie” .

  – Platformy samopodnoszące kosztują 60 milionów funtów za sztukę. Źródło: news .

  bbc.co.uk/1/hi/magazine/7206780.stm. Oszacowałem, że potrzebowalibyśmy około 50 platform, zakładając, że w roku byłoby 60 dni warunków pozwalających na pracę, a ustawienie turbiny zajmowałoby 3 dni .

  77 Statki Liberty – www.liberty-ship.com/html/yards/introduction.html – ... infrastruktura do eksploatacji paliw kopalnych w wodach Morza Północnego zawierała 8 milionów ton stali i betonu – Rice and Owen (1999) .

  – Rząd brytyjski ogłosił 10 grudnia 2007 roku, że mógłby zezwolić na utworzenie 33 GW mocy z przybrzeżnych elektrowni wiatrowych... [25e59w] .

  – ... gruszki na wierzbie. Źródło: „The Guardian” [2t2vjq] .

  Dalsza lektura: baza danych energii wiatrowej Wielkiej Brytanii [www.bwea.com/ukwed/].

link terra