Liczby, a nie przymiotniki : [6]Energia słoneczna i biopaliwa
  • Rys. 6.3.
  • min
  • Rys. 6.4.
  • min
min

Panele fototermiczne

Najprostszą technologią wykorzystującą energię słoneczną jest panel ogrzewający wodę.

05 lipca 2011

Najprostszą technologią wykorzystującą energię słoneczną jest panel ogrzewający wodę. Wyobraźmy sobie, że pokrywamy wszystkie powierzchnie da- chów, skierowane na południe, takimi panelami fototermicznymi. Oznaczałoby to około 10 m2 paneli na osobę przy założeniu, że panele te zamieniają moc promieniowania słonecznego (110 W/m2) w gorącą wodę z efektywnością 50% (Rys. 6.3.) Jeśli zatem pomnożymy 50% x 10 m2 x 110 W/m2 to okaże się, że ogrzewanie za pomocą słońca może dostarczyć 13 kWh dziennie na osobę .

Polska leży na tej samej szerokości geograficznej co Wielka Brytania, więc pod tym względem intensywność promieniowania słonecznego jest identyczna .

Jednak warunki pogodowe są u nas lepsze – o ile w typowym dla Wielkiej Brytanii miejscu jedynie przez 34% czasu słońce nie jest przesłonięte przez chmury, to dla Polski jest to 41%, co daje o 20% większe nasłonecznienie .

Wyliczona wartość mocy możliwej do pozyskania za pomocą umieszczonych na dachach paneli fototermicznych wyniesie dla Polski 16 kWh dziennie na osobę .

Na Rysunku 6.4. zakolorowałem obszar produkcji energii przez panele fototermiczne na biało, by zaznaczyć, że dotyczy on produkcji energii o niskiej jakości – gorąca woda nie jest tak cenna, jak wysokiej jakości energia elektryczna, którą mogą produkować turbiny wiatrowe. Ciepła nie można oddać do sieci energetycznej – jeśli go nie wykorzystasz, po prostu zmarnuje się. Powinniśmy mieć na uwadze, że duża część tego zaabsorbowanego ciepła będzie się znajdowała w nieodpowiednim miejscu. W miastach, gdzie żyje wiele ludzi, na jedną osobę przypada znacznie mniejsza powierzchnia dachu niż wynikałoby to ze średniej krajowej. Co więcej, energia ta byłaby dostarczana nierównomiernie w ciągu roku .

przypis. 6.3.

link terra