Liczby, a nie przymiotniki : [5]Samoloty
  • Rys. 5.3.
  • min
min

Pytania

04 lipca 2011

 

Czy podróż samolotem turbośmigłowym nie jest znacznie bardziej efektywna energetycznie?

Nie jest. „Komfortowo bardziej zielony” Bombardier Q400 NextGen, „najbardziej zaawansowany technologicznie samolot turbośmigłowy na świecie”, jak twierdzą jego producenci [www.q400.com] zużywa 3,81 litra na 100 pasażerokilometrów (przy prędkości lotu wynoszącej 667 km/h), co stanowi wydatek energetyczny 38 kWh na 100 pkm (pasażerokilometrów). Wypełniony Boeing 747 zużywa 42 kWh na 100 pasażerokilometrów (pkm). Tak więc obydwa przywołane samoloty są dwa razy wydajniejsze paliwowo niż samochód z jedną osobą w środku (mam na myśli przeciętny europejski samochód, o którym była mowa w Rozdziale 3.)

Czy latanie samolotem ma szczególnie negatywny wpływ na zmiany klimatu?

Eksperci uważają, że tak, choć pozostają tu wciąż pewne niepewności [3fbufz].
Samoloty powodują również powstawanie innych gazów cieplarnianych takich jak: para wodna, ozon czy tlenki azotu. Jeśli chcesz oszacować swój ślad ekologiczny w tonach ekwiwalentu CO2 powinieneś wziąć pod uwagę obecne emisje dwutlenku węgla, spowodowane Twoimi lotami i zwiększyć je dwu- lub nawet trzykrotnie. Diagramy w tej książce nie zawierają takiego przelicznika, gdyż skupiamy się w niej głównie na bilansie energetycznym

Najlepszą rzeczą, jaką możemy zrobić z ekologami, jest zastrzelenie ich
Michael O’Leary, dyrektor generalny Ryanair [3asmgy]

link terra