Liczby, a nie przymiotniki : [3]Samochody
min

Pytania

04 lipca 2011

 

A co z kosztami energetycznymi związanymi z produkcją paliwa samochodowego?
Dobre pytanie. Gdy szacuję wielkość energii zużywanej na poszczególne czynności, mam skłonność do wyznaczania raczej wąskich „granic” dotyczących danej czynności. Taki wybór zdecydowanie ułatwia dokonywanie obliczeń, aczkolwiek zgadzam się, że dobrze byłoby spróbować oszacować całkowity wpływ danej działalności. Obliczono, że wytworzenie każdej jednostki benzyny wymaga zużycia 1,4 jednostki ropy oraz innych podstawowych paliw
(Treloar i in., 2004).

A co z kosztami energetycznymi wyprodukowania samochodu?
Przyznaję, że również ten koszt znalazł się poza granicami mojej kalkulacji.
O produkcji samochodów porozmawiamy w Rozdziale 15.

link terra