×
logo
kontakt:
redakcjaeko.org.pl
odkrywki dla klimatu energia prawo rzeki smog ptaki drzewa o nas
logo
 

7 marca 2014
info
 

newsletter 12/2012

12/2012

W kolejnym wydaniu Wiadomości Internetowych znajdą Państwo m. in. relację z przyznania „Nagrody za cywilną odwagę” dla Koalicji „Rozwój TAK – Odkrywki NIE”, wieści z niemieckich węglowych Łużyc, raport dot. energetyki wiatrowej w 2012 r., artykuły nt. zmian prawnych w energetyce w 2013 r. i o 2,5-krotnym wzroście kosztów „nowej” EJ budowanej we Flamanville oraz streszczenie ciekawej debaty w GW o gazie łupkowym i in.

Zapraszamy do lektury.

 
   

W Koalicji „Rozwój Tak - Odkrywki Nie”

 

Wójt Gminy Lubin Irena Rogowska z wizytą u Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

Irena Rogowska, Wójt Gminy Lubin – w swoim wystąpieniu w trakcie debaty 12 grudnia 2012 r. pt. „Nowe źródła energii” (w ramach prezydenckiego Forum Debaty Publicznej) podniosła kwestię ograniczeń prawnych i barier jakie samorządy lokalne w chwili obecnej muszą pokonywać chcąc już teraz rozwijać energetykę rozproszoną w oparciu o odnawialne źródła energii.  Więcej >>

„Nagroda za cywilną odwagę” dla Koalicji „Rozwój TAK - Odkrywki NIE” wręczona

Ogólnopolska Koalicja przeciwko planom budowy nowych odkrywkowych kopalni węgla brunatnego „Rozwój TAK - Odkrywki NIE” otrzymała prestiżową serbską nagrodę „Charter award for civil bravery - Dragoljub Stosic 2012". Ceremonia wręczenia nagrody odbyła się w Belgradzie 15 grudnia 2012 r. w centrum prasowym Danas, w budynku gdzie ma swoją siedzibę ambasada Australii w Serbii.  Więcej >>

Odkrywka Kolubara w Serbii - tu kończy się świat!

Odkrywka Kolubara znajduje się na wschodniej części gminy. Usłyszeliśmy o zdegradowanej i zniszczonej ziemi na ich terenie z powodu przestarzałych metod wydobywania węgla stosowanych w kopalni Kolubara, braku rekultywacji terenu oraz wysuszonych źródłach lub niezdatnej do użytkowania wodzie z nielicznych pozostałych źródeł.  Więcej >>

Węgiel Łużycki

Artykuł pod tytułem „Przetwarzanie węgla brunatnego traci na znaczeniu – nie potrzebujemy ani nowej elektrowni węgla brunatnego, ani kopalni” podważa sensowność rozwoju energetyki opartej na lignicie w Niemczech.  Więcej >>

W Pałacu w Brodach o węglu brunatnym

W roli bohatera wieczoru wystąpił dr Michał Wilczyński - były Główny Geolog Kraju i wiceminister środowiska w latach 1990-1995, który przedstawił prezentację pt. "Węgiel brunatny paliwem bez przyszłości".  Więcej >>

Czy gmina może być samowystarczalna energetycznie? Jak to osiągnąć?

O energii odnawialnej w praktyce rozmawiano na debacie "SAMOWYSTARCZALNOŚĆ ENERGETYCZNA GMINY". Debatę zorganizowało Stowarzyszenie Ekologiczne EKO– UNIA we współpracy z Beatą Kubicą - Radną Miasta Opola (Partia Zieloni)i zaproszono na nią radnych opolskich i z gmin woj. opolskiego oraz naukowców.  Więcej >>

 
   

Energetyka konwencjonalna - źródła nieodnawialne

 

Polityka i wydarzenia

Pierwsza podziemna instalacja do wychwytywania i przechowywania CO2

Ważą się losy budowy pilotażowej instalacji do wychwytywania i składowania podziemnego CO2 w elektrowni w Bełchatowie należącej do PGE, która ma być częściowo sfinansowana z funduszy unijnych i norweskich. Barierą są wysokie koszty i wątpliwości ekologiczne.  Więcej >>

Operacja betonowania kopuły rozpoczęta

20 grudnia 2012 roku na terenie budowanego w Świnoujściu terminalu do odbioru skroplonego gazu ziemnego (LNG) rozpoczęła się niezwykle trudna i skomplikowana operacja betonowania kopuły na pierwszym zbiorniku. Całość prac jest prowadzona na wysokości ponad 40 metrów nad ziemią.  Więcej >>

Jakie zmiany prawne czekają energetykę w 2013 roku?

Z początkiem roku weszły w życie ostatnie przepisy ustawy o efektywności energetycznej. W tym roku przedsiębiorstwa energetyczne po raz pierwszy będą musiał wykazać się tzw. białymi certyfikatami, które będą potwierdzać poprawę efektywności energetycznej. Firmy będą musiały zakupić ich 1 proc. w stosunku do dostarczonej energii.  Więcej >>

Polski rynek energii połączy się z czeskim, słowackim i węgierskim

Na przełomie stycznia i lutego ma dojść do podpisania umowy, a pod koniec roku zacznie działać wspólny rynek energii między Polską a Czechami, Słowacją i Węgrami. Dzięki temu kształtowanie cen prądu będzie bardziej przejrzyste. To także kolejny krok do budowania wspólnego europejskiego rynku energii.  Więcej >>

Komisja chce poznać opinię społeczeństwa na temat niekonwencjonalnych paliw kopalnych (np. gazu łupkowego) w Europie

Komisja Europejska rozpoczyna konsultacje społeczne w sprawie przyszłego rozwoju w Europie niekonwencjonalnych paliw kopalnych, takich jak gaz łupkowy. Zachęca się wszystkie zainteresowane osoby, organizacje i organy publiczne do podzielenia się poglądami na temat ewentualnych szans i wyzwań jakie mogą pojawić się w związku z rozwojem takich projektów oraz na temat najlepszych sposobów rozwiązania już rozpoznanych problemów. Konsultacje potrwają do 20 marca 2013 r  Więcej >>

Atom

250% drożej – aktualizacja budżetu budowy elektrowni jądrowej

3 grudnia 2012 r. francuska grupa energetyczna EDF ogłosiła, że budżet budowy elektrowni jądrowej we Flamanville musi być podwyższony o 2 mld €.  I nie jest pierwsza zmiana tego budżetu.  Więcej >>

PSEW: Polski wiatr znacznie tańszy niż atom

Brak jednoznacznej decyzji i tym samym obecny stan zawieszenia wyprowadza z budżetu do sektora energetyki jądrowej kwotę około 200 mln złotych rocznie! Za te środki można zbudować nowoczesne instalacje OZE, rozbudować sieć energetyczną lub zabezpieczyć w energię 200 tysięcy tzw. wrażliwych odbiorców.  Więcej >>

Łupki

Wydobywać łupki, ale bezpiecznie

„Raporty amerykańskich naukowców mówiły już dawno, że przy wydobyciu gazu z łupków w USA emituje się od 3,6 do prawie 8 proc. więcej metanu niezorganizowanego niż przy konwencjonalnym wydobyciu ropy naftowej. A metan ma na klimat dużo większy wpływ niż dwutlenek węgla. […] zrównoważony charakter gazu łupkowego nie został udowodniony i musi być ocena emisji gazów cieplarnianych.”  Więcej >>

Analitycy zaczynają wątpić w opłacalność wydobycia gazu łupkowego w Wielkiej Brytanii

Według raportu przygotowanego przez firmę Wood Mackenzie potencjalne wydobycie gazu łupkowego w Wielkiej Brytanii stoi pod dużym znakiem zapytania. Przyczyną mają być wysokie koszty wydobycia, które mogą istotnie przekraczać rynkową cenę gazu.  Więcej >>

 
   

Odnawialne źródła energii (OZE)

 

Odnawialne źródła energii

Zieloni chcą, by koszty OZE w Niemczech ponosiły firmy

Bardzo ciekawe informacje o rynku OZE w Niemczech - o pozytywach i kłopotach. W 2020 r.  OZE będzie w 35 % zaopatrywać Niemcy w energię elektryczną! Dwa lata później wszystkie jeszcze czynne elektrownie atomowe zostaną zamknięte.  Więcej >>

W. Mazurkiewicz, AES: możemy produkować 20 mln ton agrobiomasy

Rynek biomasy w Polsce systematycznie zaczął się rozwijać od momentu gdy biomasa zaczęła być traktowana jako odnawialne źródło energii, a tym samym produkcja energii z biomasy zaczęła uprawniać wytwórców do uzyskiwania zielonych certyfikatów.  Więcej >>

Wiatr

Energetyka wiatrowa w Polsce 2012

Miliardowe inwestycje w Polsce stoją pod znakiem zapytania. Deweloperzy zawieszają projekty, inwestorzy wstrzymują inwestycje. Powód? Przedłużające się prace nad tzw. trójpakiem energetycznym, w szczególności nad ustawą o odnawialnych źródłach energii. Brak tej ustawy już wkrótce może skutkować również karami finansowymi, bowiem termin implementacji Dyrektywy 2009/28/WE minął pod koniec 2010 r.  Więcej >>

Andrzej Czerwiński: morska energetyka wiatrowa to tysiące nowych miejsc pracy.

Morskie elektrownie wiatrowe będą ważnym uzupełnieniem polskiego systemu energetycznego w latach 2020-2030 i przyczynią się do powstania tysięcy miejsc pracy - mówi przewodniczący Parlamentarnego Zespołu do Spraw Energetyki Andrzej Czerwiński (PO) w rozmowie z PAP.  Więcej >>

Areva chce produkować turbiny wiatrowe w 100 proc. we Francji

Od kwietnia 2012 roku, kiedy to Iberdrola i Eole RES zostały wybrane do projektu budowy farmy wiatrowej w zatoce Saint-Brieuc opartej na technologii Areva, stu turbinach o mocy 5 MW, francuska grupa pracuje nad budową dwóch fabryk produkujących gondole i łopaty turbin w Le Havre.  Więcej >>

Klimat

Klimatyczna anty-nagroda dla Polski

Polska została, po raz kolejny od 2008 roku, laureatem anty-nagrody klimatycznej, Skamielina Dnia. Jest ona przyznawana państwom, które blokują postęp negocjacji dotyczących klimatu. Uzasadnieniem jej przyznania jest postawa polskiego rządu na forum Unii Europejskiej (UE)  Więcej >>

Co przyniesie nowy rok dla klimatu?

Rok 2012 obfitował w ekstremalne zdarzenia pogodowe, nawiedzające wszystkie części świata. Ich liczba i zasięg budzą obawy o przyszłość. Wiele instytucji naukowych zgadza się, że wpływ człowieka na klimat jest coraz bardziej oczywisty. Zgodnie z prognozami brytyjskiego Met Office tych ekstremalnych zjawisk może być więcej niż dotychczas, gdyż prawdopodobnie rok 2013 będzie jeszcze cieplejszy od minionego.  Więcej >>

 

 

info

więcej
2018-12-10
Newsletter 11/2018
2018-11-06
Newsletter 10/2018
2018-10-22
Newsletter 09/10/2018
2018-08-09
Newsletter 08/2018
2018-08-09
Newsletter 07/2018
2018-07-10
Newsletter 06/2018
2018-06-18
Newsletter 05/2018
2018-05-28
Newsletter 03/04/2018
2018-03-23
Newsletter 02/2018
2018-02-01
Newsletter 01/2018
2018-01-16
Newsletter 12/2017
2017-12-16
Newsletter 11/2017
2017-11-17
Newsletter 10/2017
2017-10-20
Newsletter 09/2017
2017-09-14
Newsletter 08/2017
2017-08-26
Newsletter 07/2017
2017-07-09
Newsletter 06/2017
2017-06-19
Newsletter 05/2017
2017-05-11
Newsletter 04/2017
2017-04-19
Newsletter 03/2017
2017-03-13
Newsletter 02/2017
2017-02-03
Newsletter 01/2017
2017-01-12
Newsletter 12/2016
2016-12-13
Newsletter 11/2016
2016-11-25
Newsletter 10/2016
2016-10-10
Newsletter 09/2016
2016-09-06
Newsletter 08/2016
2016-08-07
Newsletter 07/2016
2016-07-04
Newsletter 06/2016
2016-06-13
Newsletter 05/2016
2016-05-13
Newsletter 04/2016
2016-04-18
Newsletter 03/2016
2016-03-14
Newsletter 02/2016
2016-02-09
Newsletter 01/2016
2015-12-29
Newsletter 12/2015
2015-12-13
Newsletter 11/2015
2015-11-16
Newsletter 10/2015
2015-10-15
Newsletter 09/2015
2015-09-14
Newsletter 08/2015
2015-08-10
Newsletter 07/2015
2015-07-11
Newsletter 06/2015
2015-06-09
Newsletter 05/2015
2015-05-07
Newsletter 04/2015
2015-04-20
Newsletter 02-03/2015
2015-02-23
Newsletter 01/2015
2015-01-01
Newsletter 12/2014
2014-12-11
Newsletter 11/2014
2014-11-10
Newsletter 10/2014
2014-10-26
Newsletter 09/2014
2014-08-30
Newsletter 08/2014
2014-08-08
Newsletter 07/2014
2014-07-20
Newsletter 06/2014
2014-06-20
newsletter 5/2014
2014-05-25
newsletter 4/2014
2014-04-08
newsletter 3/2014
2014-03-19
newsletter 2/2014
2014-03-07
newsletter 6/2013
2014-03-07
newsletter 7/2013
2014-03-07
newsletter 11/2012
2014-03-07
newsletter 12/2012
2014-03-07
newsletter 3/2013
2014-03-07
newsletter 8/2013
2014-03-07
newsletter 5/2013
2014-03-07
newsletter 4/2013
2014-02-11
newsletter 01/2014
2014-01-07
newsletter 12/2013
2013-12-23
newsletter 11/2013
2013-11-11
newsletter 10/2013
2013-10-13
newsletter 9/2013
Let’s stop the climate disaster together!
The governments of Poland, the Czech Republic, Hungary and Slovakia must take immediate action towards climate neutrality (...)
czytaj całość
Pola irygacyjne we Wrocławiu
List wrocławskich naukowców i społeczników w sprawie metod (...)
Rząd Czech da odkrywce Turów czerwoną kartkę!
Recykling Dał Owoce w Tuszowie Narodowym
Logika koncernów węglowych – my zarabiamy, wy po (...)
Newsletter/ Obserwator TEPP październik 2019
Bez mokradeł nie zatrzymamy klimatycznej katastrofy
Dr hab. Wiktor Kotowski: Degradacja środowiska naturalnego, wymieranie gatunków, ogromne emisje dwutlenku węgla do atmosfery. To skutki (...)
czytaj całość
Zielony Ład dla Polski [rozmowa]
We Can't Undo This
Robi się naprawdę gorąco
Dokąd płyną miliony ze spółek Skarbu Państwa?
Strzeżcie się, czarownice wracają
Politycy to gorszy sort ludzkości?
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe
Korzystanie z naszego serwisu oznacza akceptację przez Państwa naszej Polityki prywatności.
Zobacz więcej